Odgovornost poštanskih operatera za štetu

107

Pozdrav dragi čitaoci, tema današnjeg članka je mnogo zanimljiva. Naime, koliko puta ste doživeli da vam neka od kurirskih službi ne uruči paket na vreme? Da je roba u tom paketu oštećena, a vi ne znate šta da radite. Svakodnevno se dešava da roba, koja treba da se isporuči iz mesta A u mesto B putem službe C, naiđe na problem. Bilo da se on ogleda
u kašnjenju prilikom dostave, bilo da je po sredi uništenje, oštećenje ili drugi vid
štete na paketu, postavlja se logično pitanje, KO JE ODGOVORAN ZA NASTALU ŠTETU?

Što se Republike Srbije tiče, način na koji posluju kurirske službe, propisan je zakonom
o poštanskim uslugama. Naime, da bi jedna služba, postala kurirska služba (poštanski operator), ona mora da pruža usluge na nivou dobijene dozvole (licence, posebne licence ili odobrenja). Registar tih operatera možete pronaći na linku http://registar.ratel.rs/cyr/reg217, (Registar izdatih i oduzetih dozvola) gde
ćete pronaći sve ovlašćene operatere za obavljanje ove delatnosti. Regulator izdaje dozvolu na osnovu zakona o poštanskim uslugama, gde je detaljno regulisano šta
od uslova mora biti ispunjeno da bi postao poštanski operator.

E sad, kada smo malo pojasnili osnove, vraćamo se na temu časopisa. Aman zaman, koga bre ja da tužim za štetu? Iako sam advokat i medijator, u ovakvim situacijama, ja preferiram da se obratimo medijaciji. Zašto? Pa za početak, jeftinija je, nego da se upuštamo u postupak. Postupak medijacije je jednostavan, brz, i neuporedivo jeftiniji nego sudski. Najveća prednost medijacije je brzina. Sporovi pred sudom u ovakvim stvarima mogu da traju i par godina.

Da bi se znalo čija je odgovornost, mi moramo primeniti ZOO, Zakon o zaštiti potrošača, Opšte uslove poslovanja i sam ugovor, da bismo našli ko je odgovoran za štetu. Samo nalaženje odgovornosti je jako težak posao, jer se u obzir uzimaju faktori kao što su: ko je bio odgovoran za robu pre slanja, kako je ugovoreno slanje i koja je odgovornost prevozioca robe, i kada odgovornost prelazi na kupca. U lokalnom saobraćaju, mislim na Srbiju, to i nije tako teško odrediti, uz pomoć gore pomenutih zakona, ali kada se radi o međunarodnom saobraćaju, e tu tek nastaje pakao. Još ako su ugovorene klauzule,
incoterms, veselite bože.

Morate paziti kako ugovarate prijem i slanje robe, jer od vas zavisi da li ćete vi snositi eventualnu štetu, ili lice preko koga šaljete robu. U nekim slučajevima, često je odgovornost na pružaocu usluga prevoza robe, pod uslovom da je ispravnu robu u roku primio, jer zbog obima posla, ne mogu da stignu u roku da isporuče robu. Nakon toga, u skladu sa njihovim opštim uslovima poslovanja, imate pravo na naknadu štete, pored
toga, možete pokrenuti i prekršajni postupak.

Na kraju, nezahvalno je ovako, an passan, govoriti o ovoj temi i o odgovornosti bez konkretne dokumentacije i analiziranja slučaja. Zato, kada se desi nešto ovako, obavezno se konsultujte sa svojim advokatom, kako bi on, na osnovu dokumentacije doneo pravi zaključak. Do sledećeg pisanija, pozdravljam vas.

Siniša Pješčić
Advokatska kancelarija Pješčić
Petra Drapšina 56/15, Novi Sad
+381 (0)65 250 38 88