MobTrack:24 – Integrisano rešenje za upravljanje transportom

157

Mobile Solutions, odnosno sistem za upravljanje voznim parkom MobTrack:24, predstavlja lidera u oblasti sveobuhvatnog upravljanja voznim parkom. Ostvarujući kontinuitet uspeha koji se proteže više od jedne i po decenije, ovaj sistem se uspešno koristi od strane više od 3000 korisnika, čineći mrežu koja seže do preko 500 respektabilnih kompanija kako u Srbiji, tako i u regionu Jugoistočne Evrope (SEE).

MobTrack:24 se povezuje sa Internet of Things (IoT) tehnologijom, stvarajući sinergiju između fizičkog i digitalnog sveta. Integracija sa IoT uređajima omogućava praćenje vozila u približno realnom vremenu, kao i više desetina važnih IoT podataka.

Kroz evolutivan put razvoja, MobTrack:24 je prevazišao svoju početnu svrhu i preoblikovao se u istinski Transport Management System (TMS), postajući nezaobilazni oslonac za sve ključne poslovne operacije u transportnoj industriji. Ključno proširenje je novi podsistem – eTransport – koji omogućava precizno upravljanje ključnim aspektima poslovanja u domenu transporta, uključujući, ali se ne ograničavajući na: planiranje i pažljivo nadgledanje transportnih aktivnosti, efikasno i preventivno održavanje i upravljanje voznim parkom koje garantuje besprekorno funkcionisanje u skladu sa kompanijskim pravilima i ZOBS, daljinsko preuzimanje i obrada podataka sa tahografa, upravljanje putnim nalozima, rentiranje i deljenje (Car Sharing) vozila radi optimalnog pokrivanja potreba, i mnoštvo drugih neophodnih procesa.

Posebno izdvajamo module za optimizaciju transporta (MobTrack:24 Dynamics i Route planning). Sistem za dinamičko rutiranje omogućava izuzetno efikasno projektovanje i planiranje ruta za dostavu robe na osnovu dnevnih ili satnih preseka. Takođe sistem ima i module za dizajn teritorije za rad komercijalista i dostavu robe. Ovo omogućava timovima za planiranje logističkih operacija da postignu najviši stepen optimizacije, čime se ne samo povećava ukupna efikasnost, već i smanjuju troškovi, doprinoseći održivom poslovanju i smanjenju ekološkog otiska.

Jedna od najznačajnijih prednosti sistema MobTrack:24 jeste njegova sposobnost da se integriše u poslovne procese kompanije, uzimajući u obzir i aspekte održivosti. Kroz integraciju sa ključnim poslovnim informacionim sistemima – novim uvođenjem sa Odoo bussiness application suite implementacijom ili sa već implementiranim kod korisnika – uključujući Enterprise Resource Planning (ERP) sisteme koji upravljaju resursima, kao i Warehouse Management System (WMS) sisteme za efikasno skladištenje, MobTrack:24 donosi kompletan informacioni sistem koja povezuje svaki ključni segment poslovanja. Nadalje, ne treba zanemariti ni povezanost sa ključnim komponentama informacionog sistema, poput Customer Relationship Management (CRM) sistema, Field Service Management sistema (uključujući i eOtpremnice), eCommerce platformi, prodaje i računovodstva (uključujući i eFakture) i dr. čime se ostvaruje potpuna integracija i bolja kontrola poslovnih procesa.

Mobile Solutions, u saradnji sa uglednim poslovnim partnerima (MapSoft i Irvas International), ima sposobnost da ponudi kompanijama potpuno personalizovana rešenja u domenu transporta i logistike. MobTrack:24 ne samo da omogućava kompanijama da ostvare operativnu izvrsnost i smanje troškove, već i da aktivno doprinesu zelenoj transformaciji sektora transporta.

Pored izuzetne sposobnosti da transformiše transportne operacije, MobTrack:24 se ističe i svojom kompetentnošću da podrži ključne koncepte savremenog poslovanja. U današnjem brzom i dinamičnom okruženju, sposobnost za brzo prilagođavanje je neophodna. Sa fokusom na ubrzanje logističkih operacija (Supply Chain Agility), MobTrack:24 omogućava kompanijama da se efikasno prilagode promenama na tržištu, osiguravajući kontinuiranu operativnu efikasnost čak i u najizazovnijim okolnostima.

Pored toga, MobTrack:24 čini značajan korak ka revoluciji u oblasti automatizacije, optimizujući procese i oslobađajući ljudske resurse za više kreativne i strategijske zadatke.

U svetlu sveprisutnog pokreta ka održivosti, MobTrack:24 se ponosi svojom ulogom u zelenoj logistici. Aktivno doprinosimo smanjenju ekološkog otiska industrije transporta kroz smanjenje emisija CO2. Ovo omogućava našim partnerima da ne samo ostvare finansijske koristi, već i da postignu društveno odgovornu praksu.

U celini gledano, MobTrack:24 predstavlja ne samo rešenje za efikasno upravljanje transportom i voznim parkom, već i partnera u održivom i agilnom poslovanju. Sposobnost da integriše TMS operacije, zelenu logistiku i IoT tehnologije, čini ga ključnim elementom digitalne transformacije i napretka u transportnoj industriji i šire.