AI revolucija u skladištima: Gideon i NVIDIA

127

Gideon, kompanija specijalizovana za robotiku i veštačku inteligenciju (AI), koja se bavi razvojem autonomnih mobilnih robota (AMR) najavila je saradnju sa kompanijom NVIDIA, jednom od najvećih svetskih proizvođača čipova i lidera u razvoju grafičkih procesora koje se primenjuju u raznim industrijama, uključujući gejming, veštačku inteligenciju, i autonomne vozila. Početak saradnje je realizovan kako bi ubrzali automatizaciju lanca snabdevanja uz pomoć AI.

Gideon, pionir u automatizaciji procesa utovara i istovara tereta i rani korisnik NVIDIA Isaac™ platforme za robotiku, dodatno optimizuje procese rukovanja materijalom u lancu snabdevanja udruživanjem sa NVIDIA-om kako bi iskoristio potencijal NVIDIA Isaac Perceptor-a u AMR prostoru.

„Saradnja Gideon-a sa NVIDIA-om će pomoći u rešavanju složenih problema robotike i automatizacije u lancu snabdevanja, kombinujući Gideon-ovu AMR tehnologiju vođenu veštačkom inteligencijom i NVIDIA-ino rešenje za ubrzavanje procesa“, izjavio je Josip Cesic, CEO Gideon-a.

Automatizovana rešenja transformišu skladišta, povećavajući efikasnost i isplativost.

U SAD-u  se godišnje potroši više od 150 milijardi dolara na utovar i istovar prikolica, proces koji je i dalje u velikoj meri netaknut automatizacijom. Primenom automatizovanih rešenja za utovar i istovar kamiona, kompanije smanjuju teške fizičke napore, ostvaruju značajne uštede, unapređuju sigurnost i transformišu skladišta, povećavajući efikasnost i isplativost.

Integracija Gideonovog autonomnog viljuškara TREY, vođenog veštačkom inteligencijom, u procese utovara i istovara transformiše operacije u lancu snabdevanja, pojednostavljuje tokove rada i postiže izvanredne efikasnosti, dok smanjuje povrede na radnom mestu. Ključna tehnologija koja omogućava ovo je AI i 3D vizuelni sistem koji omogućava robotu da razume svet u 3D sa detaljnim semantičkim i geometrijskim informacijama, čineći ga jednostavnim za dosledan, pouzdan i siguran rad u dinamičnim okruženjima, zajedno sa ljudima.

„Rešenja sa autonomnim mobilnim robotima imaju potencijal da transformišu lanac snabdevanja, skladištenje i logistiku,“ rekao je Deepu Talla, potpredsednik za robotiku i edge AI u kompaniji NVIDIA.

Izvor: https://www.gideon.ai/news-press/nvidia-gideon-collaboration/