U borbi za održivije lance snabdevanja

156

Kao globalni lider u kontejnerskom prevozu, prepoznali smo značaj naše uloge u povezivanju kako ljudi tako i kontinenata. Za sve nas u MSC-u održivi razvoj je strateški imperativ, a pre svega prioritet u našem poslovanju.

MSC posvećeno ulaže u poslednje zelene tehnologije, sisteme i procese, sa namerom da pomogne u borbi za čistija mora, zemlju i teret koji se prevozi. Prosečni vek naših Reefer kontejnera je ispod sedam godina, a ulažemo u flotu sa najboljim performansama i energetski najefikasnije rashladne jedinice, ‘R-513ª ready’ i ‘NaturaLINE ®’ kontejnere; ‘NaturaLINE®’ jedinice imaju najniži GWP indeks (Global Warming Potential) od svih rashladnih jedinica u upotrebi na svetskom tržištu.

Kvarljive robe zahtevaju preciznu kontrolu temperature kako bi sve do svoje krajnje destinacije zadržale svežinu i kvalitet. Naša reefer flota sadrži i ‘Controlled Atmosphere’ kontejnere, s kojima roba zadržava svoju svežinu, kvalitet i izgled i na dužim putovanjima. Tehnologija produžava rok trajanja i otvara nove tržišne mogućnosti za robe u temperaturnom režimu. Pored toga, CA servis je značajno povoljniji u u odnosu na avionski transport, koji se inače koristi za osetljive robe u temperaturnom režimu, a pritom je ovo i ekološki prihvatljivija opcija, jer su CO2 emisije značajno manje.

Verujemo da optimizovani hladni lanci i rashladne tehnologije mogu značajno doprineti poboljšanju snabdevanja kvalitetnom hranom, i globalnom smanjenju organskog otpada koji nastaje usled kvarenja hrane. MSC reefer rešenja omogućuju da sveže meso, morski plodovi, voće i povrće stignu na brojna udaljena tržišta i tako osiguraju snabdevanje hranom u svakoj sezoni, ali i da produženjem roka trajanja spreče kvarenje hrane u periodima smanjene tražnje na lokalnim tržištima. Sa našim CA kontejnerima kvarljive robe mogu da se transportuju na dalje destinacije, što stvara potencijal otvaranja novih tržišta za izvoznike i proizvođače.

Poboljšanjem snabdevanja i pristupačnosti kvalitetne hrane, pouzdani hladni lanci doprinose smanjenju siromaštva, usvajanju odgovorne potrošnje i promovisanju prava na zdravlje.