Seminar o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine popunjen! Određen novi termin!

109

O seminaru:

Dva važna sporazuma između Srbije i Kine su potpisana:

  1. 1. jula 2024. godine stupa na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Narodne Republike Kine
  2. 8. maja 2024. godine je potpisan Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
Sa predstavnicima Ministarstva finansija koji su direktno učestvovali u formiranju ovih sporazuma, organizujemo radionicu na kojoj ćete „iz prve ruke“ saznati sve o pogodnostima koje Vas očekuju

PREDAVAČI

MILKA ŽIVANOVIĆ

načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

NADICA PANTOVIĆ

načelnik Odeljenja za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finanasija Republike Srbije

TATJANA STANIĆ

viši savetnik, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

Teme seminara: