SatCAM™ – Inovativna tehnologija za praćenje vozila sa dvostrukom kamerom

142

Logistika i transport su sve više u središtu pažnje, jer je efikasna primena logističke strategije postala ključna za poslovni opstanak kompanija u drumskom transportnom sektoru.

Razvoj novih tehnologija i naprednih softverskih rešenja ima značajan uticaj na upravljanje flotama vozila i efikasno korišćenje resursa i potencijala kompanije na terenu.

Sve rešenja su naravno usklađena sa zahtevima tržišta i potrebama klijenata i krajnjih korisnika.

U tom kontekstu, možemo potvrditi da su zahtevi i potrebe krajnjih korisnika postali sve sofisticiraniji. U skladu sa tim, kompanija Satwork predstavlja novu uslugu u svom portfoliju – sistem za napredno praćenje sa dvostrukom (dual) kamerom SatCAM™.

SatCAM™ – SISTEM ZA NAPREDNO PRAĆENJE DVOSTRUKOM KAMEROM

SatCAM™ (Satwork camera) je rešenje za video nadzor vozila u kretanju koje promoviše sigurnost vozača, efikasnost voznog parka i odgovornost u saobraćaju. Ovaj napredni servis podržava snimanje video zapisa i slika u dva smera dvostrukom kamerom. Prednja kamera snima dešavanja na putu, dok zadnja kamera snima dešavanja u unutrašnjosti vozila uključujući i vozača. Osim toga, ovaj sistem omogućava slanje snimljenih podataka na sistem prema zahtevu dispečera, pružajući dodatnu funkcionalnost i mogućnost daljinskog praćenja.

SatCAM™ sistem takođe omogućava i snimanje aktivnosti u saobraćaju i pruža detaljne dokaze o nezgodama, pre i posle samog događaja. Ovo napredno rešenje podrazumeva GNSS sistem za praćenje i izveštavanje o dešavanju na lokaciji u realnom vremenu. Kamera kontinuirano snima video zapise na MicroSD karticu.

VIDEO TELEMATIKA – MODERNA VIDEO REŠENJA

SatCAM™ rešenje je savršeno za snimanje video zapisa i slika događaja na putu koji su interesantni za korisnika, npr. saobraćajna ili neka druga nezgoda, zagušenje saobraćaja i sl. Pored toga, ovo inovativno rešenje pozitivno utiče i na sigurnost putnika u vozilu.

SatCAM™ podržava sledeće funkcionalnosti:

→ dnevni (u boji) i noćni (crno – belo) režim snimanja, IR udaljenost 2 metra

→ konfiguracionu rezoluciju slike, podrazumevana 640×480

→ visoko efikasno video kodiranje (H265) za brzu isporuku video datoteka

→ horizontalni ugao gledanja 120° i vertikalni 70°

→ sertifikati CE, FCC, RoHS

SatCAM™ – PODRUČJA PRIMENE I PREDNOSTI

SatCAM™ sistem predstavlja jednostavno rešenje, prilagođeno specifičnostima svakog pojedinačnog klijenta za maksimalno korišćenje transportnih kapaciteta, i ne zahteva složenu instalaciju softvera i hardvera. Sistemu je moguće pristupiti bilo kada i bilo gde za pregled podataka ili prilagođavanje parametara uslovima puta.

DUGOROČNE UŠTEDE TROŠKOVA

Troškovi u slučaju nesreće mogu da budu zaista veliki, u zavisnosti od vrste nesreće i vrednosti samog vozila. Takva vrsta troška nekada može ozbiljno uticati na poslovanje kompanije i dovesti do protresanja stabilnosti kompanije. Učvršćivanjem bezbednosti, ove skupe nezgode se mogu značajno smanjiti, i uz pomoć savremenih tehnoloških rešenja može se na adekvatan način upravljati događajima, situacijama, voznim parkom, pa i precizno utvrđivati odgovornost učesnika u događaju.

PREMIJE OSIGURANJA

U cilju naplate troškova osiguranja dešavaju se i različite vrste zloupotreba, na primer situacije kada se nesreće, neželjeni događaji, namerno izazivaju . Ovakve neželjene situacije se praktično mogu u potpunosti razotkriti uz pomoć SatCAM™ sistema sa dve kamere, zajedno sa GPS sistemom za praćenje, i mogu se pružiti neophodni dokazi da se lažne tvrdnje ospore.

VIDEO DOKAZI

Snimite i sačuvajte video dokaze nesreća, kriminala u kabini, krađe tereta i i sl. lokalno ili na serveru. Upotreba dvostrukih kontrolnih kamera postavljaju osnovu za pouzdan bezbednosni program u vašem preduzeću.

SIGURNOST U SAOBRAĆAJU

Kada dođe do saobraćajne nezgode, vaša vozila mogu biti isključena iz saobraćaja danima, pa čak i nedeljama, u zavisnosti od ozbiljnosti sudara. Uz pružanje visokokvalitetnih video zapisa, istrage mogu biti ubrzane, jer SatCAM™ video snimci nude relevantne dokaze u vezi sa odgovornošću. U cilju povećanja sigurnosti saobraćaja važno je preduzeti odgovarajuće mere kako bi se neželjeni događaji izbegli odnosno sveli na minimum. Kamera ima mogućnosti snimanja širokog ugla i uz pomoć GPS uređaja prikazuje u tačno određenim trenucima lokaciju, brzinu i smer kretanja praćenog vozila.

Uz pomoć različitih podataka koje SatCAM™ sistem prenosi sa terena, dodatno se unapređuje proces upravljanja flotom vozila, kao i vozačima, i samim tim logistička strategija postaje efikasnija. SatCAM™ sistem kontrolnih kamera sa dve kamere će doprineti stvaranju veze međusobnog poverenja između vozača i poslodavaca. Sa povećanjem standarda bezbednosti i smanjenjem broja nesreća, logistički izazovi postaju manji, čime logistička strategija postaje sve efikasnija.