Šansa za srpske kompanije: dobavljač IT sistema za logistiku traži partnere

344

Proizvođač IT sistema za logistiku i upravljanje lancem snabdevanja, Quantum Qguar, proširuje svoje prisustvo u Srbiji. Kompanija je pokrenula svoj Partner program, koji će omogućiti srpskim preduzećima da obogate svoju ponudu i povećaju profite prodajom i implementacijom Qguar WMS sistema za skladištenje.

Quantum Qguar – istorija i budući planovi

Quantum Qguar je vodeći poljski proizvođač sistema kao što su WMS, MES, APS, YMS i TMS. Na svom matičnom tržištu kompanija posluje već 27 godina. Od 2007. godine kotira na varšavskoj berzi. Trenutno zapošljava oko 200 ljudi i ima više od 800 realizovanih projekata u zemlji i van njenih granica. Njeni klijenti uključuju proizvodne i distributersko-trgovinske kompanije, distributivne i logističke centre, kao i logističke operatere i kompanije za špediciju i transport.

„Naš cilj ostaje nepromenjen: već godinama pružamo IT rešenja koja čine upravljanje logistikom i proizvodnjom efikasnijim. Ne krijem da imamo velike ambicije kada je u pitanju razvoj, posebno s obzirom na kontinuirani rast lanaca snabdevanja u Evropi. Dovoljno je pomenuti sve veću ulogu e-trgovine u našem svakodnevnom životu, kao i rastuće tržište skladišnog prostora“, izjavio je Tomaš Hatala (Tomasz Hatala), predsednik Upravnog odbora Quantuma.

Šta je Quantum Partner Program?

Quantum Partner Program predstavlja sledeći, veoma važan korak u strategiji međunarodnog širenja kompanije, koja je pratila kompaniju praktično od samog početka. Prva implementacija Quantum Qguar sistema u Nemačkoj već je realizovana 2001. godine. Ukupno, sistemi ove kompanije su implementirani u 15 zemalja.

„Želimo da naša prisutnost na stranim tržištima bude još jača. Međutim, ovo je poduhvat koji bolje preduzimati u saradnji – upravo zato tražimo partnere: kompanije koje deluju na lokalnim tržištima i odlično razumeju njihove uslove. Filozofija ovog koraka je jednostavna: želimo omogućiti srpskim kompanijama da prodaju naše proizvode iz Qguar paketa, tako da obe strane mogu ostvariti profit. Istovremeno, krajnjim korisnicima će biti omogućen pristup modernim i proverenim sistemima „ ističe Tomaš Hatala.

Kompanija je pokrenula stranicu koja opisuje Quantum Partner Program na srpskom jeziku. Upravo tamo kompanije zainteresovane za saradnju mogu poslati svoje prijave: www.quantumpartnerprogram.eu/sr.

Za koga je Program namenjen?

Quantum Qguar nudi dve razvojne staze namenjene preduzećima sa različitim specijalizacijama:

  • trgovinska staza – namenjena za dobavljače softvera, kompanije koje prodaju opremu za automatsku identifikaciju i štampanje nalepnica, dobavljače magacinske automatizacije, dobavljače opreme za skladišta i konsultantske kompanije iz oblasti upravljanja lancem snabdevanja,
  • implementaciona staza – za proizvođače i integratore softvera, posebno kompanije sa iskustvom u proizvodnji ili implementaciji sistema u logističkoj industriji, kao što su WMS, TMS, MES, SCM ili ERP.

Kompanija takođe ne zatvara vrata za saradnju sa kompanijama iz šireg logističkog sektora koje se ne uklapaju u gore navedene kategorije.

„Trgovinska staza će biti idealna za kompanije koje imaju kontakte i klijente u logističkoj industriji i žele da prodaju WMS softver, ali nisu zainteresovane za njegovu implementaciju ili korisničku podršku. S druge strane, implementaciona staza će biti pogodna za IT kompanije koje žele da prošire ili započnu svoje prisustvo na tržištu logistike“, objašnjava Artur Kilian, menadžer partnerskih odnosa.

Oba pravca imaju 4 nivoa koji definišu uslove saradnje između Quantum Qguara i partnera. Što je nivo viši, to je veće angažovanje obe strane i veći profit za partnera.

„To ne znači da je napredovanje na sledeći nivo optimalno rešenje za svakog partnera – neki će svakako smatrati da je zadržavanje na određenom nivou dovoljno. S naše strane, to je u potpunosti prihvatljivo i poželjno. Međutim, neke kompanije će se odlučiti za dublju saradnju i veće angažovanje kako bi povećale profit. Zbog toga smo razvili jasne uslove napredovanja“ ističe Artur Kilian.

Zajednički posao, puna podrška

Quantum Qguar nema nameru da masovno privlači partnere – cilj Programa je da privuče samo nekoliko kompanija na srpskom tržištu.

„Cilj nam je dugoročna i uspešna saradnja. U tu svrhu, pružićemo punu pripremu partnerima za ovu ulogu. Kompanije sa kojima uspostavimo saradnju dobiće sve potrebne obuke, Startni paket, kao i pristup bazi znanja i komunikacionom kanalu. Puna implementacija novog partnera će svakako biti investicija vremena sa obe strane, ali mi smo za to spremni“,  ističe Artur Kilian.

„Quantum Partner Program predstavlja veliku priliku – kako za nas, tako i za kompanije sa kojima ćemo sarađivati. Imamo mnogo argumenata: visokokvalitetan, proveren proizvod, 27 godina iskustva i tim od 200 ljudi. Vreme je za korak napred – pronalaženje partnera sa kojima ćemo sinergijski razvijati naše poslovanje. Srbija je za nas veoma interesantno tržište – kako zbog geografske blizine, tako i zbog potencijala zemlje. Stoga sam siguran da ćemo tamo pronaći pouzdane partnere“ zaključuje Tomaš Hatala.

Saznajte više