Prihvatanje RPA u logistici: Putovanje Delamode Balkans ka poboljšanoj efikasnosti i zadovoljstvu kupaca

112

U današnjem brzom svetu, logističke kompanije stalno traže načine da poboljšaju operativnu efikasnost, minimiziraju greške i poboljšaju korisničko iskustvo. Tokom protekle dve godine, Delamode Balkans je investirao u razvoj i implementaciju robotske automatizacije procesa (RPA), transformativne tehnologije koja pravi revoluciju u logističkim operacijama. Ovom prilikom, Mišo Božić, Managing Director-West Balkans, objašnjava kako je Delamode Balkans iskoristio RPA da pojednostavi procese i postigne izuzetne prednosti i za klijente i za profesionalce u logistici.

AUTOMATIZACIJA OBRADE PORUDŽBINA RADI BRZINE I TAČNOSTI :

Obrada narudžbine je kritičan aspekt logističkih operacija, a njeno efikasno izvršenje je od vitalnog značaja za zadovoljstvo kupaca. Delamode Balkans je prepoznao izazove svojstvene ručnom unosu podataka i obradi dokumenata, što je često dovodilo do grešaka i kašnjenja. Sa implementacijom RPA, kompanija je predstavila softverske robote koji se bave ovim zadacima koji se ponavljaju sa neverovatnom preciznošću i brzinom.

„RPA omogućava besprekornu ekstrakciju, validaciju i obradu informacija o porudžbini, značajno smanjujući greške i vreme obrade. Ova automatizacija ne samo da je poboljšala tačnost narudžbine, već je i ubrzala proces ispunjenja porudžbina, omogućavajući Delamode Balkans da brže i efikasnije isporučuje rezultate svog rada. Kao rezultat toga, kupci imaju kraće vreme isporuke i viši nivo pouzdanosti. Integracija RPA-a u obradu narudžbi omogućila je Delamode Balkans-u da obrađuje veći obim porudžbina sa poboljšanom preciznošću, osiguravajući da su očekivanja kupaca dosledno ispunjena“, izjavio je Mišo Božić, Managing Director – West Balkans.

FINANSIJSKA KONTROLA POMOĆU RPA:

Finansijska kontrola igra ključnu ulogu u svakoj logističkoj organizaciji, uključujući složene procese kao što su usaglašavanje faktura, dugovanja i potraživanja i finansijsko izveštavanje. Delamode Balkans je prepoznao ogroman potencijal RPA u automatizaciji ovih procesa kako bi se osigurala tačnost, smanjile ručne greške i ubrzale finansijske operacije.

„Koristeći RPA, Delamode Balkans je pojednostavio svoje procese finansijske kontrole. Softverski roboti, opremljeni naprednim algoritmima, samostalno upravljaju ekstrakcijom podataka o fakturi, validacijom i usaglašavanjem. RPA eliminiše potrebu za ručnim unosom podataka, značajno smanjujući rizik od grešaka i omogućavajući organizaciji da precizno i brzo obradi veći broj faktura“, istakao je Božić.

Šta više, automatizacijom obaveza i potraživanja, RPA je ubrzao cikluse plaćanja i poboljšao upravljanje novčanim tokovima. Primena RPA u finansijskoj kontroli ne samo da je poboljšala tačnost, već je takođe pružila vredan uvid u finansijske podatke. Alati za analizu zasnovani na RPA izvlače i analiziraju finansijske informacije, omogućavajući brže i preciznije donošenje odluka. Sa vidljivošću podataka u realnom vremenu i automatizovanim izveštavanjem, finansijski tim Delamode Balkans može da se fokusira na strateško finansijsko planiranje i analizu, doprinoseći boljoj finansijskoj kontroli i poboljšanoj profitabilnosti.

POJEDNOSTAVLJENO UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA POMOĆU RPA:

Efikasno upravljanje dokumentima je od suštinskog značaja u logističkoj industriji, s obzirom da se svakodnevno obrađuje veliki obim dokumentacije, uključujući tovarne listove, carinske obrasce i otpremne manifeste. Delamode Balkans je prepoznao potrebu za robusnim sistemom upravljanja dokumentima (DMS) kako bi se osigurao nesmetan protok informacija i usklađenost sa industrijskim propisima.

RPA je transformisao DMS Delamode Balkans, nudeći značajne prednosti u obradi i upravljanju dokumentima. Softverski roboti autonomno klasifikuju, indeksiraju i arhiviraju dokumente, eliminišući dugotrajan ručni napor koji je tradicionalno potreban. RPA osigurava da su dokumenti tačno uskladišteni i lako dostupni, poboljšavajući operativnu efikasnost i omogućavajući brz pristup kritičnim informacijama.

Pored toga, RPA omogućava inteligentno prepoznavanje dokumenata i ekstrakciju podataka, poboljšavajući tačnost podataka i eliminišući potrebu za ručnim unosom istih. Kroz tehnologiju optičkog prepoznavanja karaktera (OCR), softverski roboti analiziraju dokumente i izdvajaju relevantne podatke, popunjavajući DMS preciznim i strukturiranim informacijama. Ovaj automatizovani proces eliminiše ljudske greške i obezbeđuje dosledno i pouzdano upravljanje podacima.

PREDNOSTI RPA U FINANSIJSKOJ KONTROLI I DMS-U:

Implementacija RPA u finansijskoj kontroli i DMS-u donosi brojne prednosti kao što su: 

Povećana efikasnost i produktivnost: RPA automatizuje zadatke koji se ponavljaju i oduzimaju vreme, oslobađajući resurse i omogućavajući zaposlenima da se fokusiraju na više strateških aktivnosti i aktivnosti sa dodatom vrednošću. Ovo dovodi do povećane produktivnosti i poboljšane operativne efikasnosti.

Poboljšana tačnost i usklađenost: RPA eliminiše rizik od ljudskih grešaka, obezbeđujući tačne finansijske podatke i upravljanje dokumentima u skladu sa standardima. Precizno izdvajanje i obrada informacija od strane softverskih robota povećavaju tačnost i omogućavaju usklađenost sa industrijskim propisima.

Poboljšana vidljivost podataka i izveštavanje: Analitičke alatke zasnovane na RPA pružaju vidljivost podataka u realnom vremenu, omogućavajući bolje donošenje odluka i finansijsko planiranje. Automatsko izveštavanje obezbeđuje blagovremen i tačan uvid u finansijske performanse i operativne metrike.

Brza obrada i preuzimanje dokumenata: RPA ubrzava obradu i indeksiranje dokumenata, smanjujući vreme rukovanja dokumentima i poboljšavajući ukupnu produktivnost. Automatsko izdvajanje podataka i inteligentno prepoznavanje dokumenata omogućavaju brz pristup kritičnim informacijama.