Pretovar amonijum nitrata u Luci Bar: EFIKASNOST, BEZBEDNOST I PERSPEKTIVA

210

U ekskluzivnom intervjuu, direktor sektora Lučko transportnih poslova Luke Bar, Dimitrije Bokan, deli svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima, ističući efikasnost organizacije procesa rada i posvećenost bezbednosti i zaštiti životne sredine tokom ovog izazovnog projekta.

Budući da je realizovan pretovar amonijum nitrata, trećeg po redu broda ove vrste roba u Luci Bar, kako ste zadovoljni?

Izuzetno sam zadovoljan načinom na koji smo organizovali proces rada i realizovali pretovar amonijum nitrata. Imajući u vidu da se ova vrsta tereta po prvi put pretovara u našoj luci, kao i da ova količina tereta u direktnoj manipulaciji nije nikada rađena, dodatno nas ohrabruje što smo uspeli da na najbolji mogući način odgovorimo svim izazovima sa aspekta realizacije pretovara i aktivnosti u vezi sa mogućim rizicima po zdravlje ljudi i
zagađenje životne sredine, a koje nose opasni tereti.

Dimitrije Bokan, direktor sektora Lučko transportnih poslova,Luka Bar

Da li se zacrtani plan pretovara amonijum nitrata i svih pretovarenih kapaciteta odvijao u ugovorenom roku, imajući u vidu da Luka Bar obavlja pretovar raznih roba?

Sve planove koje smo zacrtali, ispunili smo i raduju nas rezultati rada. Teret je iskrcan u roku, iako to u ovom slučaju ne zavisi samo od nas, jer rad u direktnoj manipulaciji zahteva redovnu postavku na mestu iskrcaja, u ovom slučaju vagona i kamiona, koje treba da obezbedi komitent. Ovaj posao nije uticao da smanjimo aktivnosti na pretovaru ostalih roba koje radimo u luci. Ostale brodske pretovare radili smo na druga dva veza, koja imamo na našoj obali.

Koji je kapacitet pretovarene robe amonijum nitrata do sada?

Do sada smo imali tri broda amonijum nitrata, ukupno smo istovarili u direktnoj manipulaciji brod-vagon i brod-kamion oko 83000 t. Prvi brod bio je 31313 t, drugi je dopremio 21624 t, dok je treći dopremio 20000 t AN-a i 10000 t NPK đubriva.

Kojih vrsta roba vršite pretovar i da li ste zadovoljni mehanizacijom kojom Luka raspolaže?

Kod nas se najviše radi sa rasutim teretima. Izdvojio bih kao najbitnije, boksit i koncentrat bakra. Radimo još dosta rasutih tereta, kao što su ugalj, železna ruda, petrol koks, lomljeni kamen, so, cement i druge razne rasute terete. Rade se i tečni tereti, generalni takođe, gde bih izdvojio aluminijum, koji nam dolazi brodovima od 20000 t i više. Što se tiče mehanizacije, mogu reći da sam zadovoljan i da imamo dovoljan broj sredstava za obavljanje svih poslova koje trenutno radimo. Svake godine dopunjavamo broj sredstava i unapređujemo, zavisno od potrebe posla.

Koliko postoji još konkretnih najava amonijum nitrata za ovu godinu i kada uplovljava sledeći brod?

Za sada se radi na tome da se dovede još jedan brod amonijum nitrata do kraja godine.

Da li svi učesnici ugovorenog posla poštuju predviđene procedure i planiranu dinamiku u
okviru svojih nadležnosti?

Svi su se potrudili da ovaj posao uspe, pored predrasuda i sumnji oko istog. Realizuje se po planu koji je određen pre početka posla, na zadovoljstvo svih učesnika.

Ko su direkti učesnici u ovom ugovorenom poslu i kako se organizuje dalji tranzit robe?

Pored Luke Bar, u tranzitu ove robe učestvuju još Montecargo, Srbija Kargo kao i Azotara iz Pančeva, koja je primalac robe na krajnjoj destinaciji. Roba se prevozi određenim brojem vagona, koji su u konstantnom obrtu, a za to su zaduženi Montecargo i Srbija Kargo i mogu reći da su i oni odradili svoj deo posla odlično iako uslovi na prugama kroz Srbiju i Crnu Goru nisu uvek idealni. Manji deo robe ide kamionima, takođe u direktnoj manipulaciji.

Kako ste zadovoljni i u kojoj meri ljudski potencijali brinu o svim bezbednosnim i ekološkim aspektima robe, budući da se azotno đubrivo prema klasif ikaciji računa u opasne
materije?

Mi smo pre početka posla napravili bezbednosni plan, koji je bio glavni dokument u ovom poslu, a tu mislim na poštovanje procedura u radu sa amonijum nitratom, koji spada u opasne terete. Vršili smo obuke naših zaposlenih za rad sa ovim teretom i kao osnovni cilj stavljena je bezbednost na radu i čuvanje životne sredine, što su naši zaposleni ispoštovali
u potpunosti, tako da smo sa te strane svi zadovoljni.

Imajući u vidu da se iskrcaj amonijum nitrata odvija u direktnoj manipulaciji, interesuje nas, da li Luka raspolaže dovoljnim kapacitetima za skladištenje ostalih vrsta roba, budući da je postala važna karika u pretovaru bakarnog koncetrata i drugih sirovina?

Luka trenutno raspolaže sa dovoljnim skladišnim kapacitetima za skladištenje roba u zatvorenim prostorima, što zahteva koncentrat bakra i ostali tereti koji ne mogu da se skladište na otvorenom prostoru. U planu nam je izgradnja još dva zatvorena skladišta većih kapaciteta, koja će biti završena naredne godine, tako da ćemo povećati kapacitete,
pa tako i otvoriti mogućnosti za dolazak novih tereta u Luku Bar. Moram napomenuti da je Luka Bar 2013. godine razdvojena na dva dela, jedan deo je prodat privatnoj kompaniji
za 8 miliona evra, a drugi manji deo, ostao je u državnom vlasništvu. Samo podatak da je nama pripalo oko 12000 m² zatvorenog skladišta i oko 800 m operativnog veza, a dok
je u drugom delu oko 90000 m² zatvorenog skladišnog prostora i kilometri obale, ukazuje, da je ta privatizacija bila velika greška. Sada se nadamo da će država vratiti u svom
vlasništvu taj deo luke i da će opet biti jedinstvena luka, koja bi bila ozbiljan konkurent mnogim evropskim.