Pametni koraci ka efikasnoj logistici: Pregled softverskih rešenja u regionu

283
Interior of a large logistics warehouse.

U eri sveprisutne digitalizacije i trajnih operativnih izazova, efikasno korišćenje tehnologija u lancima snabdevanja postalo je od suštinskog značaja. Pored smanjenja troškova i unapređenja efikasnosti digitalizacija može da umanji rizike i adresira pitanja koja se tiču životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Svaka faza u lancu snabdevanja, od nabavke sirovina do distribucije gotovih proizvoda, zahteva pažljivo planiranje, koordinaciju i nadzor. Upravljanje logistikom postalo je znatno složenije nego ikada, s obzirom na globalizaciju tržišta, sve veće zahteve kupaca i brz razvoj tehnologije. U ovakvom okruženju, ključno je da organizacije efikasno upravljaju svojim transportnim i skladišnim operacijama kako bi osigurale brzu i tačnu isporuku proizvoda, minimizirale zalihe, smanjile troškove i poboljšale ukupno iskustvo kupaca.

Odgovarajući TMS (Transport Management System) i WMS (Warehouse Management System) softveri postaju osnovni alati za postizanje ovih ciljeva. TMS omogućava precizno planiranje ruta, što pomaže u optimizaciji transportnih troškova i smanjenju vremena potrebnog za dostavu. Takođe, omogućava realno vremensko praćenje vozila i isporuka, čime se povećava transparentnost celog procesa. Sa druge strane, WMS pruža visok stepen kontrole nad inventarom, omogućavajući efikasno upravljanje skladištem i minimiziranje gubitaka usled zaliha koje su istekle ili su nepotrebne.

Integracijom moćnih analitičkih alata sa automatizacijom, ovi softveri omogućavaju kompanijama da efikasno reaguju na dinamične tržišne promene, istovremeno unapređujući efikasnost i pružajući temelj za održiv rast.

Na narednim stranama, prikazaćemo softverska rešenja vodećih kompanija u regionu. Ovaj vodič će vam pomoći da razvijete duboko razumevanje o tome kako ova softverska rešenja mogu unaprediti vašu logistiku i skladišne operacije i omogućiti vam brži povrat investicije.

Pre analize srpskog tržišta softverskih rešenja za logistiku i transport, kroz analizu detaljnog izveštaja kompanije PricewaterhouseCoopers (PwC) o digitalnim trendovima u lancima snabdevanja za 2023. godinu, otkrićemo dragocen uvid u evoluciju ovog ključnog sektora.

Prema rezultatima PwC-ovog istraživanja “Digitalni trendovi u lancima snabdevanja za 2023. godinu”, iako su mnogi izazovi prepoznati, kompanije i dalje imaju prostora da unaprede svoje lance snabdevanja i usklade ih sa zahtevima digitalne ere.

Više od 300 rukovodilaca i lidera ispitanih u okviru ovog istraživanja prepoznaje ključne benefite koje donosi digitalizacija lanaca snabdevanja, te hrabro stupaju pred izazove vezane za preuzimanje značajnih odgovornosti koje ona sa sobom nosi. U poređenju sa rezultatima iz 2022. godine, primećen je određeni korak napred, međutim, istovremeno je naglašen sveprisutni pritisak da se neprekidno zadovoljavaju zahtevi kupaca, što je dodatno usmerilo pažnju na efikasnost lanaca snabdevanja u različitim sektorima industrije.

PROMENJENI PRIORITETI I NOVE PERSPEKTIVE: ŠTA OTKRIVA NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE?

U sklopu ovogodišnjeg izveštaja navodi se da glavni prioriteti gotovo svih ispitanika u narednih 12-18 meseci obuhvataju povećanje efikasnosti i upravljanje troškovima. Ovo je slično rezultatima iz 2022. godine, iako su odgovori na neke druge prioritete – kao što su automatizacija procesa i analitika, te povećanje održivosti i korporativne društvene odgovornosti – blago porasli, signalizirajući ka aktivnostima koje mogu imati dugoročniji uticaj.

Gotovo polovina rukovodilaca ističe budžetska ograničenja kao značajan faktor kada su u pitanju ključni izazovi koji se pojavljuju tokom procesa digitalizacije. Naša iskustva ukazuju na to da često veći problem leži u nedorečenosti ili nedovoljno jasno argumentovanim poslovnim modelima, umesto unedostatku finansijskih sredstava. Ipak, menadžeri anketiranih kompanija su manje zabrinuti u vezi sa svim drugim izazovima, kao što su teškoće u uspostavljanju promena u radnom okruženju zaposlenih i timova (31% ih svrstava u top tri glavna izazova), kao i problemi sa privlačenjem, razvojem i zadržavanjem “digitalno rođenih” talenata koji su neophodni za transformaciju lanca snabdevanja (25%).

U odnosu na 2022. ove godine primećuje se smanjenje “zabrinutosti oko potrebe za novo zapošljavanje”, dok se zato veći broj izjasnio da će biti potrebna prekvalifikacija zaposlenih za različite poslove jer njihove trenutne uloge više neće biti potrebne. Takođe, više ispitanika nego 2022. godine kaže da planira smanjenje ukupne zavisnosti od outsorsovanja.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA DIGITALNIH REŠENJA U SRBIJI

Sveobuhvatno istraživanje započeli smo s ciljem da osvetlimo dinamiku unutar sektora softverskih rešenja za transport i upravljanje skladištima (WMS) u Republici Srbiji. Uvođenje digitalizacije u sektor transporta i skladišnog poslovanja postaje sve izraženije, što je u skladu sa globalnim trendovima. Moderna transportna rešenja se sve više oslanjaju na tehnološke inovacije kako bi se poboljšala efikasnost, praćenje i upravljanje tokovima robe.

Naše istraživanje obuhvatilo je 40 kompanija koje nude softverska rešenja za industriju logistike i transporta registrovanih u Republici Srbiji, važno je napomenuti da nismo uzimali u razmatranje kompanije koje nude logistička rešenja u okviru poslovnih softvera za upravljanje preduzećem, jer bismo u tom slučaju mogli narušiti tačnost rezultata. Drugačije rečeno, jedan poslovni softver koji sadrži modul za upravljanje skladištem može da košta i nekoliko miliona evra što je daleko iznad cene softvera za upravljanje skladištem. Pažljivo smo prikupljali podatke iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. i 2022. godinu iz Agencije za privredne register (APR), zvanične institucije zadužene za registraciju kompanija i finansijsko izveštavanje. Ovi izveštaji su nam pružili uvide potrebne za našu dalju analizu.

Slika 1. Promet za 2021. i 2022. godinu u EUR

Osim toga, dobili smo sveobuhvatne podatke o zaposlenosti iz istih izvora, što nam je omogućilo da precizno pratimo promene u veličini zaposlenih u navedenom vremenskom periodu. Ovaj višeslojni pristup nam je dozvolio da konstruišemo sveobuhvatan prikaz finansijske performanse i trendova zaposlenosti unutar sektora digitalnih rešenja.

 

Detaljnim pregledom prometa proizvoda i usluga u milionima evra tokom 2021. i 2022. godine, ističemo značajan rast prometa u sektoru softvera za transport, dok je kod softverskih rešenja za upravljanje skladištima (WMS) tokom 2022. godine primećen blago opadajući trend.

Slika 2. Broj zaposlenih u 2021. i 2022. godini u istraživanim kompanijama

Nakon analize prikazanog dijagrama, jasno se ističe značajan uzlet u broju zaposlenih kako u sektoru softvera za transport, tako i u domenu softvera za upravljanje skladištima (WMS) tokom perioda od 2021. do 2022. godine. Bez sumnje, vidljiv je značajan porast radne snage, što upućuje na rastuću potražnju za inovativnim rešenjima u ovim oblastima. Ovakvi rezultati naglašavaju sve veći uticaj tehnologije na oblast transporta i logistike, sa sve većim brojem stručnjaka u softverskomsektoru koji doprinose unapređenju ove industrije.


LOGIT sa svojih 30 zaposlenih, sa kancelarijama u četiri države regiona, više od 12 godina pruža visoko kvalitetne softverske usluge i rešenja u oblasti trgovine, distribucije, logistikekao i drugim industrijama. Misija LOGIT-a je stvaranje benefita klijentima kroz optimizaciju skladišta i poslovnih logističkih procesa, povećanje profitabilnosti, performansi i konkurentnosti, uz korišćenje vodećih svetskih softverskih rešenja. Naš WMS (GOLD) obezbeđuje alat i resurse za upravljanje, kontrolu i optimizaciju logističkih operacija, uključujuči više-lokacijske i više-organizacione sposobnosti.

GOLD WMS je, sa preko 60 skladišta na prostoru Balkana sa kojima upravlja, dokazano rešenje u vodećim kompanijama ne samo u regionu, već i u Evropi, kao i širom sveta.
www.logit-solutions.com 


Za efikasnu komunikaciju i navigaciju između vozača i dispečera, softverska kompanija NTS je posebno kreirala aplikacijuMobile Office. Uz pomoć NTS Android terminala u vozilu, vozači samo jednim klikom na predefinisani status poput vožnje, utovara, istovara, carine, saobraćajne gužve i dr., označavaju početaki kraj aktivnosti, što eliminiše suvišnu komunikaciju i pruža dispečerima ažurne informacije o svim vozilima na jednom mestu.

Mogućnost slanja preciznih lokacija i ruta vozaču, pronalazak najboljih ruta i navigacija sa glasovnim instrukcijama, smanjuju broj kilometara koje vozila svakodnevno prelaze, što direktno utiče na manju potrošnju goriva i uštede u troškovima transporta. Evidencija troškova, razmena dokumenata i fotografija samo su neke od brojnih funkcionalnosti ovog rešenja.
www.nts-international.net


Global Engineering Technologies – GET je srpska kompanija sa sedištem u Beogradu, osnovana 2007. godine. GET je specijalizovan za razvoj softvera i pružanje usluga IT outsourcinga, i jedna je od najbrže rastućih IT kompanija u jugoistočnoj Evropi sa statusom partnera Atlassian, SAP, Microsoft i Cisco. Sa više od 250 inženjera, poslovnih analitičara, stručnjaka iz poslovnih domena i menadžera projekata, GET sarađuje sa multinacionalnim kompanijama koje imaju od 5.000 do 120.000 zaposlenih. GET WM je web-based WMS (Sistem za Upravljanje Skladištem) koji omogućava upravljanje robom i informacijama u skladištu i u lancu snabdevanja, omogućavajući digitalizaciju i optimizaciju poslovnih procesa. Sa GET WM sistemom, klijenti dobijaju:

 

  • – Adaptivnost: Rešenje koje se može prilagoditi procesima u skladištu
  • – Podršku rastu poslovanja: Efikasna, prilagođena unapređenja kako bi se podržao rast poslovanja
  • – Brzu implementaciju: Kratko trajanje implementacije i migracije sa postojećeg rešenja
  • – Izveštavanje menadžmenta: Kompletno izveštavanje o unapređenju produktivnosti rada u skladištu
  • – Uvek dostupnu podršku: Aktivnu klijentsku podršku tokom celog perioda korišćenja sa timom od preko 250 ljudi.
    www.getbgd.com

Kompanija Almaks GPS se bavi ugradnjom i održavanjem GPS sistema za satelitsko praćenje vozila od 2009. godine. Koristimo uređaje i opremu poslednje generacije, a naš tim čine stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom, što garantuje pouzdanu i profesionalnu uslugu. Na našem sistemu danasimamo više od 1.300 zadovoljnih klijenata i preko 13.000 vozila.

Ono šta nas izdvaja na liderskoj poziciji jeste praćenje vozila u realnom vremenu, najkvalitetnija kontrola goriva na tržištu sa alarmnom zaštitom rezervoara, izveštaji, BESPLATNA mobilna aplikacija, ocenjivanje stila vožnje, tekstualna komunikacija sa vozačem, daljinsko očitavanje tahografa, stručna i mnogobrojna tehnička podrška. Uz naš sistemdobijate potpunu kontrolu nad voznim parkom, i smanjenje troškova voznog parka od minimum 30%.
www.almaks.rs


Paleta WMS je napredni sistem koji potpuno automatizuje rad magacinskog poslovanja, vrši kontrolu magacionera i zaliha. Velika prednost Paleta WMS je u brzom, intuitivnom i korisnički orijentisanom web i pda interfjesu.

Korišćenjem napredne statistike kao i dodatnih modula: Pakovanje, Transport, ABC analiza, IoT (RFID, temperatura/ vlažnost, razna alarmna stanja…) i Konekt CRM/B2B, klijent ima kompletan Sales Force Automation u svojim rukama. Paleta WMS podržava sve ERP sisteme i radi u cloudu ili lokalno.
www.paletawms.com


SatRAPID™ – softver za organizaciju procesa servisiranja voznog parka predstavlja napredno softversko rešenje za automatizaciju i evidentiranje procesa servisnih radnji, optimizaciju poslovanja i lakše održavanje voznog parka. Automatski vrši analizu podataka, generiše izveštaje i putem naprednih algoritama korisnicima pruža detaljan uvid u sve segmente servisnog procesa. Sistem koristi jasno definisan hijerarhijski nivo pristupa unesen pojedinačno za svakog korisnika što omogućava potpuno prilagođavanje potrebama svakog korisnika. SatRAPID™ sistem omogućava evidentiranje servisnih stavki za jedno ili više osnovnih sredstava, najavu dostupnosti sredstva, kreiranje radnih naloga kao i odobravanje trebovanja za prethodno unešena osnovna sredstva.

Ukoliko želite da smanjite troškove voznog parka, realizujete planove na vreme, pređete na viši nivo pružanja usluga i koristite savremenu tehnologiju SatRAPID™ sistem je pravo rešenje za vas!
www.satwork.net


U današnje vreme, kada se zahtevi tržišta menjaju velikom brzinom, neophodno je da i kompanije na te zahteve daju svoj efikasan i dovoljno brz odgovor. U procesima dostavljanja robe do kupca na tržištu ključnu ulogu ima logistika, a u okviru nje, skladište je jedna od najznačajnijih tačaka. Iz tog razloga potrebno je da se efikasno upravlja svim procesima koji se obavljaju u skladištu, a jedini način da se to postigne je primena kvalitetnog informacionog sistema za upravljanje skladištem odnosno WMS. Funkcionalnosti našeg WMS-a uključuju praćenje operacija u realnom vremenu, kontrolu zaliha, praćenje ulaza i izlaza robe, različite strategije odvajanja robe, način odabira (fifo, fefo), optimizovane putanje za odvajanje. Takođe, bavi se i unutrašnjom manipulacijom, kontrolom, pakovanjem, utovarom, izveštavanjem i analitikom. WMS je prilagodljiv, proširiv i integriše se sa drugim sistemima (ERP, TMS).

WMS kompanije “Digital Solutions” predstavlja kompletno rešenje koje je spremno da odgovori svim izazovima koje sa sobom nose zahtevne operacije upravljanja skladištem. To čini “Digital solutions” pravim partnerom za svaku kompaniju suočenu sa ovakvim izazvima.
www.digitalsolutions.rs


U današnjoj organizaciji posla, efikasno upravljanje skladištem značajno unapređuje procese komisioniranja, pakovanja i optimizaciju inventara. Da bismo postigli ova poboljšanja, predlažemo implementaciju asw:logistica – WMS sistema za upravljanje skladištem. Naš WMS se fokusira na inteligentnu kontrolu kretanja zaliha i transakcija, optimizujući skladištenje u realnom vremenu na osnovu ključnih podataka. Posebno ističemo da naše rešenje bez papira olakšava sve zadatke u skladištu čime se povećava ukupna efikasnost. Pokrivajući ključne skladišne procese – upravljanje, prijem, skladištenje, komisioniranje, inventar i distribuciju – naše WMS rešenje savršeno integriše RF terminale za direktnu komunikaciju sa bazom podataka, osiguravajući integritet sistema.

Ovo rezultira ubrzanom isporukom, optimizacijom alokacije skladišta i besprekornim komisioniranjem, što smanjuje gubitke vremena, materijala i troškova. Pored toga, putem RF terminala se postiže mobilnost i fleksibilnost za izvršavanje zadataka sa neposrednom vezom ka sistemu, dok optimalni nivoi zaliha smanjuju rizike od gubitaka i nestašica.
www.asw.eu


Sofisticirano rešenje Loupe WMS vam pruža mogućnost kontrole zaliha i sledljivosti robe. Sistem upravljanja skladištima (WMS) je program, kreiran da pomogne ljudima koji rade u skladištu ili distributivnom centru. On olakšava upravljanje u svakodnevnom planiranju protoka robe kroz magacin i kontrolisanju raspoloživih resursa. Prednost Loupe WMS-a je u njegovoj jednostavnoj implementaciji u poslovni sistem, kao i minimalno vreme koje je
potrebno za obuku zaposlenih.

Minimalizuje i mogućnost ljudske greške u operacijama, a rukovodiocima na transparentan način prikazuje više tipova izveštaja koji se mogu prilagoditi zahtevima klijenata. Smanjite taktiziranje, neka to radi softver umesto vas, a vi to vreme iskoristite za vođenje biznisa.
www.elmedint.com


Route Horizon (RH) je softverska platforma za upravljanje distribucijom i transportom, razvijena od strane Infore. Platforma se sastoji od veb i mobilnih aplikacija od kojih su najvažnije aplikacije za:
• Planiranje aktivnosti na terenu i praćenje realizacije;
• Potvrdu realizacije zadataka na terenu i razmenu dokumentacije;
• Analizu aktivnosti uz prikaz statistika i ključnih indikatora performansi.


Sem njih, u okviru RH su i aplikacije za rad sa lokacijama, poligonima i putevima na mapama, za naručivanje transporta, upravljanje dokumentima, evidentiranja za vozila i vozače, upravljanje korisnicima i njihovim rolama i dr. Preduslovi uspešne RH digitalne transformacije su:
• Motivisani stručni timovi i sa strane Infore kao implementatora i sa strane naručioca i;
• Integracija RH platforme sa informacionim sistemima naručioca uz obavezno usklađivanje poslovnih procesa naručioca i vođenje računa o kvalitetu podataka.
www.infora.rs


Znanje i iskustvo u logističkim procesima koje kompanija Cycle poseduje, doprinelo je pružanju WMS sistema koji su prilagođeni specifičnim potrebama svojih klijenata. Ovi sistemi omogućavaju skladištima i distributivnim centrima da efikasnije upravljaju inventarom, praćenjem proizvoda od trenutka kada stižu u skladište do trenutka kada se iz njega izdaju. Cycle-ov WMS sistem se lako integriše sa drugim rešenjima koje kompanija pruža, čime se postiže potpuna integracija logističkih operacija.

Takođe, Cycle-ov WMS sistem je lokalno razvijen i podržan od strane regionalnog tima, što omogućava izuzetnu fleksibilnost i brzinu reagovanja na kratke rokove. Implementacija WMS sistema dovodi do povećanja efikasnosti skladišnih operacija, smanjenja grešaka u inventarisanju i upravljanju zalihama, smanjenja vremena obrade porudžbina i smanjenja troškova rada i operativnih troškova. Ovo sve dovodi do povećanja produktivnosti skladišta i poboljšanja iskustva kupaca.
www.cycle.rs


Sistem MobTrack:24, koji je razvijen od strane Mobile Solutions, je jedan od vodećih sistema za upravljanje voznim parkom i transportom. Podržava 3000+ korisnika i
500+ kompanija u Srbiji i SEE regionu. Tokom 15+ godina neprekidnog razvoja evoluirao je u Transport Management System (TMS), ključan za sve transportne operacije. eTransport omogućava tačno upravljanje, planiranje i održavanje voznog parka, uključujući prikupljanje i obradu podataka iz digitalnih tahografa, eOtpremnica i eFaktura.

Takođe, pruža optimizaciju ruta sa dinamičkim rutiranjem i teritorijalnim dizajnom za potrebe komercijalnih aktivnosti i isporuke proizvoda. Integracija sa ERP, WMS, CRM, DMS i sličnim IT rešenjima čini MobTrack:24 sveobuhvatnim rešenjem. Saradnja sa partnerima (Map- Soft i Irvas International) pruža personalizovana rešenja za transport i logistiku. MobTrack:24 omogućava smanjenje transportnih troškova, podržava agilnost u lancusnabdevanja, smanjuju emisije CO2 i igra ključnu ulogu u zelenoj logistici.
www.mobilesolutions.rs


iPlus WMS je paket programskih proizvoda koji dramatično povećavaju efikasnost logističkih procesa. Sistem za vođenje skladišta (magacinsko poslovanje) obezbeđuje korisniku savladavanje velikih količina robe, optimalno korišćenje prostora, vremena,
opreme i ljudi. Sistem se takođe koristi i za označavanje u proizvodnji po GS1 logističkim standardima, omogućavajući potpunu sledljivost i praćenje svakog koraka putanje robe.
IPlus WMS, osim što se ističe kao sveobuhvatno rešenje za logističke izazove, donosi niz ključnih prednosti koje su od suštinskog značaja za optimizaciju poslovanja.

Ovaj sofisticirani paket softverskih alatki primetno pojačava produktivnost za čak 100%, pružajući vam moć da ubrzate i unapredite vaše poslovne operacije. Sa impresivnom preciznošću koja je podignuta sa 99.0% na izvanrednih 99.9%, iPlus WMS vam omogućava da sa poverenjem rukujete inventarom i izbegnete potencijalne greške.
www.lsdata.rs


Savremeno poslovanje ne može biti uspešno i profitabilno bez upotrebe modernih informacionih tehnologija. Inovativni PratiMe GPS sistem koristi napredan softver koji
vam omogućava kompletan nadzor na voznim parkom: od potrošnje goriva, do optimizacije ruta i umanjenja realnih troškova, odnosno ostvarenje najvećih profita. Moćna video telematika pruža mogućnost video nadzora putem mobilne i web aplikacije u realnom vremenu, dok sistematsko arhiviranje omogućava naknadno pretraživanje i uvid u istorijat izveštaja.

Tu je i PratiMe TAHO paket, potpuno automatizovan prenos podataka sa digitalnog tahografa koji omogućava dobijanje traženih podataka za samo nekoliko sekundi. Posetite odmah www.pratime.rs, pogledajte sve mogućnosti koje vam nudi ovaj jedinstveni servis i uverite se i sami da je PRATIME GPS sistem najbolje rešenje za Vaše poslovanje!
www.pratime.rs


Delo domaćih programera u potpunosti, WMS sistem Kolibri W pokriva sve skladišne operacije na moderan, sveobuhvatan i optimizovan način. Svesni da WMS implementacija zahteva pažljivo razmatranje specifičnih potreba i zahteva vašeg poslovanja, mi u Micro BS implementacijom sistema Kolibri W vaše magacine digitalizujemo u potpunosti.

Kao razvojno preduzeće, a poznajući vitalni značaj integracije sa erp i drugim sistemima u lancu snabdevanja, sve integracije su ostvarive u potpunosti dok je prilagođavanje sistema moguće do najdubljeg nivoa, a budući da smo mi autori sistema ne postoje nikakva tehnička niti pravna ograničenja za bilo kakvo prilagođenje. Sistem implementiramo po planu i u okviru budžeta koji je unapred utvrđen te nema iznenađenja po pitanju neplaniranih troškova implementacije.
www.micro-bs.rs


Logisoft je osnovan u Beogradu 2002 godine, kao firma specijalizovana za softverska rešenja i konsultantske usluge iz oblasti logistike. Bavimo se isključivo razvojem i implementacijom WMS sistema, kao i podrškom i održavanjem. Naš cilj je da pružimo rešenje za upravljanje i kontrolu logističkog lanca od proizvodnje do prodaje, nezavisno od oblasti delatnosti. BelWMS sistem je u potpunosti razvijen od strane Logisoft tima inženjera, koncipiran tako da se što optimalnije prilagođava specifičnim zahtevima klijenata i tržišta, kao i mogućnost da komunicira sa drugim sistemima (ERP,TMS,PLC). Po potrebama klijenata nadograđujemo već postojeći sistem, razvijamo i dodajemo
nove funkcionalnosti.

Osnovne funkcionalnosti BelWMS: Upravljanje matičnim podacima, ključni procesi u skladištu (prijem, obrada naloga, skladištenje, komisioniranje), administracija korisnika i strukture skladišta, sistem alarmiranja korisnika o kritičnim situacijama, kreiranje potrebnih izveštaja, podržava sve strategije korisnika. Kod pojedinih klijenata nadogradili smo i specifične funkcionalnosti kao što su: izlaz robe preko vaga, razvoj komunikacije sa pametnim viljuškarom induktivno vođenim kroz skladište, modul za naplatu logističkih usluga klijentima.
www.logisoft.rs