Šta misli Miloš Gligorijević o paketnoj dostavi?

81

Dostava paketa je nekada bila samo poštanska delatnost. Danas ona obuhvata celi e-commerce, retail i distribuciju. Danas je auto industrija paketna dostava, pa čak i industrija hrane spada u paketnu dostavu.

Ukoliko ste pre 20 godina hteli da pošaljete paket iz Kruševca u Zrenjanin to je bilo moguće uraditi na 3 načina: 1-slanje poštom, paket bi bio u Zrenjaninu za tri dana; 2-slanje autobusom do Novog Sada, a primalac mora da ode u Novi Sad (nema direktne linije KŠ-ZR) i da sačeka na autobuskoj stanici; 3- svojim kolima da lično odnesete. Paketna dostava, a najviše brze pošte su omogućile brzinu, efikasnost i pre svega komfor za sve nas. Dolaze, preuzimaju, odvoze i isporučuju već narednog
dana.

Paketna dostava u Srbiji je najrazvijeniji sektor sa aspekta automatizacije procesa. Taj trend su pokrenule brze pošte. Zatim su kompanije koje rade distribuciju i 3PL počele da usvajaju automatizovana rešenja. Poslednja decenija je donela razvoj e-commerca i zamajac ne samo za oblast dostave paketa, već za industriju i ekonomiju u celini. Tako je kod nas najveći igrač na tržištu upravo kompanija koja pruža logističke usluge. Na kraju procesa svaka logistička usluga se svede na dostavljeni paket ili pošiljku.

Dobar pokazatelj na globalnom nivou je firma koja postoji tek 20 i nešto godina i već je najveća kompanija na planeti. Suštinski, Amazon je paketna dostava. Tako je počeo i to je i danas. Drugo je pitanje to što su oni osmislili da se u paket može staviti bilo šta – knjiga, parfem, telefon, patike, paradajz, pa čak i celi automobil. Njihov pristup je takav da se sada plaše WV i Tesla, ali i giganti poput Walmarta ili Targeta. Amazon je izgradio infrastrukturu za celi posao, a to posebno važi za najskuplji deo procesa – last mile delivery. Stepen automatizacije koji su oni dostigli je impozatan. U stvari značajan broj kompanija iz naše branše razvija rešenja za potrebe upravo Amazona. Dobar broj integratora ili proizvođača opreme je sam Amazon i kupio. Sada te kompanije rade samo za potrebe matične firme, bez mogućnosti da i druge kompanije dođu do tih rešenja.

Ova priča je slična onoj sa čipovima. Novac ne može da stvori infrastrukturu, može samo da pokrene proces njenog stvaranja. Za to je potrebno vreme i potrebno je uskladiti više stotina ili hijada faktora koji utiču na delatnost. Kao što tajvanski TSMC ima funkcionalnu infrastrukturu za proizvodnju čipova, tako Amazon ima isto za paketnu dostavu. Činjenice ukazuju da nije samo “mašinerija” u pitanju i da se ne svodi sve na veličinu investicije i kupovinu inovativne opreme ili rešenja. Suština je u celokupnom procesu koji čine tehnologija, oprema i ljudi. Amazon je od skoro počeo da nudi i drugim kompanijama know-how za neke delove procesa, ali verujem da to radi za svoju korist i perspektivu.

Dakle, e-commerce je bio impuls za ekspanziju. Od samog početka je bilo jasno da e-commerce donosi promene u postojećoj strukturi industrije, a to posebno važi za sektor
dostave paketa. Koliko je ova promena bila kompleksna za hendlovanje možda najbolje dokazuje poređenje sa konvencionalnom proizvodnjom. E-commerce je kao da imamo proizvodne pogone u svim tačkama sveta koji prave seriju od 1 komada. Taj 1 komad se isporučuje takođe u svim tačkama sveta.


Tekst u prošlom broju časopisa je bio posvećen Intralogističkom centru. Tu smo naveli neke prednosti i koristi koje možemo ostvariti kroz centar – razvoj i istraživanje, edukacija,
ljudski resursi, nove tehnologije, ušteda energije i demografski faktor za zajednicu u celini. Pored toga istakli smo tehničke i komercijalne prednosti koje Intralogistički centar donosi za naše kupce, dobavljače i partnere. Zatim, lista ne-materijalne dobiti je impozantna. To što zovemo indirektna ili nematerijalna dobit u jednom momentu postaje prava dobit. Svaka od stavki indirektne dobiti donese prevagu u poslu godinama kasnije i tada postaje direktna dobit.

Sve to se ne može videti pri sprovođenju prve investicije. Razumljivo je da se gleda ponuda i cena pre svega, ali proces dostave paketa je kontinualna konzistentna igra velikih brojeva. Tada dolaze do izražaja neke od sledećih karakteristika:

Optimalno pre svega. Optimalno za naše okolnosti i tržište, optimalno sa aspekta tehnologije, vremena i prostora. Ono što ti je potrebno onoliko koliko ti je potrebno onda kada ti je potrebno.

Zatim Efikasno. Efikasno od samog početka pa na dalje u svim osama koordinatnog sistema, a najviše u vremenskoj, osi. Kristalno jasno kroz diskusiju, kristalno čisto kroz
layout i funkcionalne parametre.

Zatim Fleksibilno. Kako vreme odmiče promene koje tržište zahteva su sve više frekventne i intenzivne. Fleksibilnost je danas jedna od najvažnijih stavki za svakodnevni rad kao i za nadogradnju ili modifikacije sistema u skladu sa razvojem i potrebama. Upgrade može biti izvodljiv, brz i sa prihvatljivom cenom ili može biti preskup ili čak neizvodljiv. Zatim Skalabilno, kao važna opcija za dalji razvoj. Kompanije uglavnom posluju u više zemalja ili imaju više lokacija i veoma je zahvalno ako se rešenje ili dobra praksa može samo preslikati. To omogućuje izuzetnu uštedu vremena i jasnu kalkulaciju za svaku sledeću investiciju. Inovativno bi bila završna karakteristika. Kod prve investicije uglavnom sve je inovativno. Ipak trebalo bi da se zna da to nije must-have za trenutni proces, ali je neophodno za napredak i razvoj. U ovoj igri velikih brojeva inovativno rešenje donosi prednost. Nova tehnologija, manje habanje ili buke, ergonomija, manja potrošnja struje, lakše održavanje su stavke koje imaju značajan uticaj na life-cycle opreme ili tehnologije.

Ono sto će ostati isto je da je pošiljalac čovek i da je primalac čovek. Sve ostalo što se nalazi između bi trebalo da preuzme veštačka inteligencija i neka vrsta naprednih rešenja kao što su roboti, dronovi ili autonomna vozila.

Mi smo se zaista potrudili da sve to pokažemo u Intralogističkom centru. Verujem da to nije samo oprema ili linija, već da je to jasno vidljiva perspektiva. Cilj je da se klijentima prikaže put koji bi trebalo da se prođe i algoritam sa neophodnim koracima koje bi trebalo ispuniti. Pored prikazane opreme, akcenat je na upravljanju i komunikaciji u realnom vremenu. Svi podaci i parametri se prate i dobijaju u realnom vremenu. To omogućuje analizu u realnom vremenu i pravovremene reakcije. Automatizovane linije koje
prikazujemo pokrivaju 3 tehnologije, 10+ industrijskih oblasti, 25+branši, 50+procesa i 125+podprocesa. Transport kutija i paleta, od proizvodnje preko skladištenja do distribucije. Od industrije hrane i pića, sportske i modne industrije, kozmetike, hemije i farmacije, auto industrije pa sve do robe široke potrošnje. Za potrebe e-commerca, ritejla, distribucije, 3PL, kurirske dostave ili poštanskih delatnosti. Od istovara vozila i prijema robe, ASRS ili krosdokinga, komisioniranja, sortiranja, do kontrole, pakovanja
i otpreme robe.


U narednih 10 godina 50% poslova koji danas postoje u paketnoj dostavi neće više postojati. Pri tome ne mislim na radna mesta, već na radne pozicije/operacije. Svi repetativni poslovi će nestati, a pre svega prosti ili teški poslovi. Ono sto će ostati isto je da je pošiljalac čovek i da je primalac čovek. Sve ostalo što se nalazi između bi trebalo da preuzme veštačka inteligencija i neka vrsta naprednih rešenja kao što su roboti, dronovi ili autonomna vozila.

Promene su neminovne, a oni koji sumnjaju u to imaju dobar primer iz proizvodnih delatnosti. Proizvodnja je došla do vrhunca automatizacije još u proteklim decenijama, a
danas su proizvodni procesi automatizovani do krajnjih granica. Sve teške ili sve proste poslove odavno obavljaju industrijski roboti ili automatske mašine. Iste ili slične promene
se već mogu videti u velikim kompanijama koje se bave paketnom dostavom. Pored već poznate stacionarne opreme koja radi bez ljudi sada imamo autonomna vozila i robote koji špartaju po skladištima i nose robu. Lokalne isporuke već dugo dostavljaju dronovi. Napredak tehnologije za vozila bez vozača će imati veliki uticaj na ovu branšu, pre svega potreba za vozačima će biti drastično smanjena. Način prijema, obrade i otpreme paketa će se takođe promeniti. Ova digitalna forma po kojoj se sada radi će se samo ubaciti u novu napredniju digitalnu formu. Moguće je da će to biti upravo forma slična onoj koju Amazon nudi svojim partnerima. Korisnici usluga neće primetiti ove promene, njima je važno da im poručena pošiljka što pre stigne. Veliki uticaj na ovu branšu će imati ekološke promene i globalno zagrevanje. Zatim migracije kao faktor koji je već prisutan. Migracije nisu samo u vezi sa ratnim okolnostima i prinudnim raseljavanjem, one mogu biti u vezi sa ekonomijom, ekologijom ili socijalnim procesima. Promeniće se način života i to će usloviti dodatnu potrebu za dostavljanjem paketa i svega ostalog što je moguće dostaviti.

Ove promene će kod nas stići za 15-20 godina. Ranije smo se žalili zato što globalne promene sporo dolaze kod nas. Sada, kada su te promene brže i intenzivnije vidimo da
kašnjenje i nije tako loše. Na našem tržištu (uglavnom isto važi za ceo ex-Yu prostor) paketna dostava nosi dosta specifičnosti. Nije moguće samo prepisati recept iz razvijenih
zemalja nego je potrebno da se bude uporan, konzistentan i inovativan da bi se uopšte radio ovakav posao kod nas. Pored zakonskih propisa, uslova na tržištu i ekonomije u
celini, previše je društveno-socijalnih faktora koji utiču na paketnu dostavu.

Na kraju preostaje da kažem isto što već godinama govorimo ili pišemo: Pridružite nam se u našem putovanju, zauzmite svoje mesto i zavalite se udobno da zajedno ispratimo
uzbudljive inovacije i događaje koji nam slede u narednim godinama.