Paketna dostava: IZAZOVI I PRILIKE

81

Paketna dostava predstavlja ključni deo savremenog sistema isporuke koji
omogućava brz, efikasan i pouzdan prenos različitih roba od jednog mesta
do drugog. Ova usluga obuhvata transport različitih vrsta pošiljki, uključujući
pakete, transportne kontejnere, kao i poštu visoke vrednosti, sve kao
pojedinačne pošiljke.

Većina poštanskih sistema, ekspresnih poštanskih službi, privatnih kurirskih kompanija i prevoznika manjih tereta aktivno pružaju usluge paketne dostave. Ova mreža omogućava korisnicima da šalju i primaju pakete širom sveta, često sa brzim vremenima isporuke i mogućnošću praćenja statusa pošiljke u realnom vremenu. Ovaj koncept postaje sve značajniji u kontekstu rastuće popularnosti E-trgovine, gde igra ključnu ulogu u obezbeđivanju logističke podrške u dostavi proizvoda kupcima.

E-TRGOVINA U PAKETNOJ DOSTAVI

E-trgovina je postala ključni element paketne dostave, transformišući način na koji potrošači naručuju i dobijaju proizvode. U uslovima ubrzanog digitalnog razvoja, e-trgovina u paketnoj dostavi postaje sveprisutna i neophodna komponenta poslovnih modela mnogih kompanija.

Globalni prihod od dostave bio je 1,02 biliona dolara u 2022. i predviđa se da će porasti na 1,31 bilion dolara do 2027. godine

U kontekstu kontinuiranog rasta ukupnog obrta evropske E-trgovine, ključno je sagledati uticaj ovih promena na dinamiku paketne dostave. Po Evropskom E-commerce izveštaju za 2023. godinu, sprovedenog od strane Univerziteta primenjenih nauka u Amsterdamu i CMI HvA – Centra za uvid u tržište, istočna Evropa se ističe kao centralna figura sa značajnim stopama rasta u B2C sektoru e-trgovine, dok Zapadna Evropa i dalje dominira s impresivnih 67% učešća u ukupnom prometu. Ove regionalne dinamike postavljaju osnovu za razumevanje izazova i prilika u okviru e-trgovine, posebno u kontekstu procesa isporuke. Promene koje se dešavaju imaju značajan uticaj na dinamiku paketne dostave,
unapređujući procese i otvarajući vrata novim izazovima i prilikama u domenu e-trgovine.

Jedna od ključnih prednosti e-trgovine u paketnoj dostavi leži u njenoj sposobnosti da omogući brz, jednostavan i efikasan proces naručivanja proizvoda putem interneta. Potrošači sada mogu pristupiti širokom asortimanu proizvoda iz udobnosti svog doma, a zatim ih jednostavno poručiti online. Ovaj model kupovine pruža ne samo širok izbor, već i personalizovano iskustvo kupovine.

Paketna dostava u e-trgovini često uključuje saradnju s raznim logističkim partnerima i kurirskim službama kako bi se obezbedila brza i pouzdana isporuka. Praćenje pošiljki u realnom vremenu je postalo standard, pružajući potrošačima transparentnost i kontrolu nad svojim porudžbinama.

S druge strane, izazovi u e-trgovini uključuju potrebu za efikasnim upravljanjem zalihama, upravljanjem povratkom proizvoda i rešavanjem logističkih izazova vezanih za brzu dostavu. Kompanije koje se uspešno prilagode ovim izazovima često mogu stvoriti konkurentske prednosti na tržištu.

E-trgovina u paketnoj dostavi takođe postavlja pitanja o održivosti i ekološkim uticajima. S obzirom na povećanu potražnju za dostavom, mnoge kompanije razmatraju održive prakse kako bi smanjile ekološki otisak, koristeći električna vozila, reciklirane materijale i druge ekološki prihvatljive inicijative.

UTICAJ VEŠTAČKE INTELIGENCIJE NA PAKETNU DOSTAVU

Veštačka inteligencija (AI) brzo transformiše oblast isporuke potrošačima, uvodeći eru obeleženu efikasnošću i brzinom. Ova tehnološka revolucija prevazilazi tradicionalnu automatizaciju, obuhvatajući niz inovativnih rešenja poput dronova, robota i pametnih sistema, čiji je cilj transformacija logistike. Uticaj veštačke inteligencije ogleda se u različitim aspektima procesa isporuke, od optimizacije planiranja ruta do rešavanja dugogodišnjih problema, poput saobraćajnih gužvi i teškoća sa parkiranjem. Sve ovo doprinosi stvaranju efikasnijeg i naprednijeg sistema isporuke, postavljajući nove standarde u brzini, tačnosti i pouzdanosti dostave paketa. Kompanije poput DHL-a, Amazona, Alibabe i FedEx-a koriste veštačku inteligenciju u procesima paketne dostave.

Širom sveta, tokom 2022. godine, prosečna osoba je primila 46 paketa

 

Prema istraživanju McKinsey-a, veštačka inteligencija ima potencijal da poveća produktivnost brze dostave za 30- 50%, dovodeći do značajnih ušteda troškova za kompanije i poboljšanja kvaliteta usluge prema korisnicima. Evo nekoliko ključnih načina na koje veštačka inteligencija transformiše savremenu brzu dostavu:

1. Analiza miliona kombinacija dostave (ruta, opterećenje vozila, vreme polaska, pakovanje, itd.).
2. Predviđanje troškova dostave na osnovu faktora tražnje, sezonskih promena i drugih parametara.
3. Optimalno zakazivanje vremena utovara i istovara robe.
4. Automatizovano praćenje skladištenja i transporta robe korišćenjem telematike i sistema za računarski vid.
5. Automatizacija podrške korisnicima putem tekstualnih i glasovnih četbotova.

Veštačka inteligencija igra ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti brze dostave. Njena sposobnost da unapredi efikasnost, preciznost i transparentnost procesa isporuke donosi značajne prednosti kako kompanijama, tako i korisnicima. Sa daljim usvajanjem veštačke inteligencije u industriji brze dostave, možemo očekivati sve više inovativnih aplikacija i unapređenja usluga.

TRŽIŠTE POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI

U svetu brze i efikasne dostave, svaki dan je poprilično značajan. Od tačnosti isporuke do zadovoljstva korisnika, vreme dostave igra presudnu ulogu. Preciznost isporuke direktno utiče na zadovoljstvo korisnika, čineći vreme dostave ključnim faktorom. Prema javnim podacima Regularne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, na tržištu poštanskih usluga tokom 2022. godine bilo je 56 registrovanih poštanskih operatora. Od tog broja, 42 operatera su pružala poštanske usluge korisnicima na tržištu Republike Srbije, dokpreostalih 14 operatora nije pružalo poštanske usluge. Od toga, 20 operatora pruža ekspres poštanske usluge, a 22 operatora kurirske usluge.

Prognoze predviđaju da će do 2027. godine broj poslatih paketa u svetu biti 598 milijardi

Pokrivenost dostave univerzalne poštanske usluge prema broju dana

Trenutno je registrovano 55 poštanskih operatera, od
kojih 27 pruža ekspres poštanske usluge, a 23 se bavi kurirskim uslugama.

U najnovijem izveštaju objavljenom od strane Regularne
agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge,
analizirani su podaci od 14 poštanskih operatora koji su
dostavili informacije o ostvarenom obimu i prihodu u domaćem poštanskom saobraćaju tokom trećeg kvartala 2023. godine. U ovom kvartalu, ukupan obim usluga zabeležio je značajan rast od 2% u odnosu na prethodni kvartal, pri čemu je došlo do značajnog povećanja u kategoriji dokumenata (1%) i još izraženijeg rasta u kategoriji roba
(2%), tabela 1. U trećem kvartalu 2023. godine, analizirani su i podaci o ekspresnoj dostavi unutar zemlje i međunarodnoj poštanskoj usluzi, kao i kuririma. Evo ključnih tačaka:

1. Ekspres pošiljke u unutrašnjem saobraćaju:

U trećem kvartalu 2023. godine, ukupan obim usluga zabeležio je umeren rast od 1% u
poređenju s istim kvartalom prethodne godine. Unutar kategorija, sektor dokumenata beleži blagi pad od -15%, dok je sektor robe zabeležio ohrabrujući rast od 4%. Kada su u pitanju prihodi, ukupan prihod od ekspres pošiljki u unutrašnjom poštanskom saobraćaju UPS, tokom trećeg kvartala 2023. godine povećao se za značajnih 8% u odnosu na isti period 2022. godine. Unutar kategorija, prihodi od dokumenata su zabeležili smanjenje od -6%, dok je sektor robe ostvario impresivan rast od 10%.

Poređenje obima ekspres pošiljaka za 2023. godinu u unutrašnjem poštanskom saobraćaju
2. Međunarodne ekspres pošiljke:

U međunarodnom saobraćaju, primećen je blagi pad obima usluga od -7% u trećem kvartalu 2023. godine u poređenju s drugim kvartalom iste godine. Kada je reč o prihodima, prihod od međunarodnih ekspres pošiljki tokom trećeg kvartala 2023. godine zabeležio je smanjenje od -14% u odnosu na drugi kvartal iste godine.

3. Kurirske usluge u unutrašnjem saobraćaju:
Tokom trećeg kvartala 2023. godine, primećen je značajan porast od 67% u broju pošiljki kurirskih operatera u odnosu na drugi kvartal iste godine. U poređenju sa istim periodom
2022. godine, zabeležen je impresivan rast od 33% u ukupnom obimu pošiljki kurirskih usluga.
Prikaz obima pošiljaka kurirskih operatora za Q3 2023-2022. godine
Prikaz obima pošiljaka kurirskih operatora za Q3 2023-2022. godine

Ove analize pružaju uvid u dinamiku rasta i pada u industriji ekspresne dostave, sa posebnim fokusom na unutrašnji i međunarodni saobraćaj, kao i kurirske usluge.

Paketna dostava, uz podršku veštačke inteligencije, doživljava dinamične promene. Brzina, efikasnost i inovacije postaju ključni u savremenom sistemu isporuke, a porast ekspres pošiljaka i kurirskih usluga svedoči o prilagodljivosti operatera. Razvoj tehnologije obećava još brže, efikasnije isporuke, postavljajući temelje za inovacije u online kupovini.

Pored toga, važno je istaći da će dalji razvoj veštačke inteligencije značajno uticati na optimizaciju logističkih procesa i povećanje efikasnosti isporuke.