Održivija i efikasnija primena viljuškara u zahtevnim industrijskim operacijama

187

Svet se neprestano menja, i to ne samo digitalno; trenutno proživljavamo jednu od najvećih revolucija modernog doba u području korišćenja pogonske energije s elektrifikacijom na čelu. Novi tehnološki napredak, povećana globalna ekološka svest i stroži zahtevi za industrijske emisije u EU otvorile su put za električnu transformaciju
gde elektromotori zamenjuju motore s unutrašnjim izgaranjem. Vodeće kompanije identifikovale su elektrifikaciju voznog parka, kao i mašina, meru koja je ključna za ispunjenje strožih normi za zaštitu životne sredine kao i za unapređenje brige o okruženju unutar organizacije.

U području manje zahtevne primene, danas se nude uglavnom električni tipovi viljuškara, dok je to relativno nova pojava unutar zahtevnijih primena – ali i to se menja.

Kalmar je odgovorio na ovu potrebu predstavljajući potpunu elektrifikaciju cele flote kao svoj doprinos smanjenju ekološkog uticaja industrije. U poređenju sa vozilima na dizelski pogon, električna vozila imaju manje komponenti, što znači manje održavanja. Što se tiče performansi, nema značajnih razlika od viljuškara na dizelski pogon. Ujedno električni viljuškari značajno smanjuju emisije gasova staklene bašte, doprinoseći smanjenju uticaja industrije na životnu sredinu.

Kalmar viljuškari, terminalni traktori i teleskopske mašine za prenošenje kontejnera nalaze svoje mesto u savremenom svetu, gde se tehnološki napredak susreće sa brigom
oko održive budućnosti. Posebno se ističu kroz svoje inovacije u elektrifikaciji, usmerene prema korišćenju litijum-jonskih baterija. U poslednje dve godine Kalmar beleži rast prodaje povećanjem od 58% i povećanjem od 570% u odnosu na 2016. godinu, a prvi Kalmar električni viljuškar veće nosivosti koristi se od 2014. godine.

Litijum-jonske baterije ključna su komponenta Kalmar električnih viljuškara. Prednost litijum-jonske tehnologije odražava se kroz poboljšane performanse, ekološku održivost i smanjenje troška održavanja. Ove baterije omogućavaju veći kapacitet pohrane energije u poređenju sa tradicionalnim baterijama, što direktno utiče na performanse Kalmar viljuškara. Povećani kapacitet znači duže radno vreme između punjenja, čime se povećava operativna učinkovitost. Viljuškari opremljeni litijum-jonskim baterijama mogu brže i efikasnije obavljati zadatke, što dovodi do optimizacije procesa logističkih operacija. S obzirom na to da je sve veći fokus na održivost i zaštitu životne sredine, ove baterije predstavljaju značajan korak prema ekološki prihvatljivijim operacijama i zahtevaju znatno manje održavanja u odnosu na tradicionalne baterije. Osim toga, dugi radni vek litijum-jonskih baterija smanjuje potrebu za čestom zamenom, čime se dodatno smanjuju troškovi posedovanja viljuškara. Sve ove prednosti zajedno čine litijum-jonske baterije ekonomski isplativim i dugoročno održivim rešenjem.

Kalmar viljuškari predstavljaju vizionarski pristup uvođenju električnih rešenja u teškoj industriji, a litijum-jonske baterije čine ključnu komponentu ovog inovativnog pristupa. Ova kombinacija tehnološke izvrsnosti, ekološke održivosti i ekonomske učinkovitosti postavlja Kalmar kao lidera u tranziciji ka održivijoj i učinkovitijoj primeni viljuškara u zahtevnim operacijama u svim vrstama industrije.