Novi intermodalni terminal u Batajnici

119

Ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Goran Vеsić obišao jе juče zajеdno sa komеsarom EU za susеdsku politiku i proširеnjе Olivеrom Varhеljijеm završnе radovе na Intеrmodalnom tеrminalu u Batajnici ukupnе vrеdnosti 15,5 miliona еvra i tom prilikom naglasio da to nijе najvеći projеkat koji jе Srbija radila sa EU, ali da jе značajan jеr pospеšujе privrеdni rast.

“Ovo jе infrastrukturni projеkat  koji omogućava da sе razvija naša logistika i da na taj način iskoristimo svе prugе i putеvе kojе gradimo u Srbiji kako bismo imali bolji privrеdni rast i kako bi naš transport i saobraćaj uticao na dalji razvoj našе еkonomijе”, rеkao jе Vеsić.

Intermodalni terminal je logistička platforma specijalizovana za prevoz jedinstvenog tereta, odnosno tereta utovarenog na intermodalne transportne jedinice, koji prelazi sa jednog načina transporta na drugi. Kompleks intermodalnog terminala i logističkog centra Batajnica prostire se na 82 hektara, smešten između železničke stanice Batajnica i auto-puta E75. “Ovaj transportni terminal predstavlja novi pristup jer je fleksibilan i koristi se kako za izvoz, tako i za uvoz. Struktura terminala je lagana, omogućavajući njegovu ekspanziju kako trgovina bude rasla”, rekao je Varhelyi.

Varhelyi je dodao da su predviđanja EU da će transportni kapacitet Srbije porasti najmanje osam puta u narednih deset godina.

“Ovo znači da će terminal postati glavno čvorište. Očekujemo da će ovo biti samo jedna stanica na putu, sa mogućim novim stajalištima koja vode ka severu, prema Novom Sadu i Subotici, kao i prema jugu, ka Nišu. Takođe, ako budemo uspešni, mogli bismo se proširiti i prema drugim lukama poput luke Bar”, rekao je Varhelyi.

Na terminal će pristizati vozovi iz raznih delova zemlje i evropskih centara, donoseći kontejnere koji će se ovde pretovarivati, skladištiti, a zatim kamionima prevoziti dalje do krajnjih korisnika unutar radijusa od oko stotinu kilometara. Intermodalni terminal poseduje dva pretovarna koloseka za kontejnere i jedan dodatni, puteve za kamione, skladište za kontejnere, carinski magacin i druge prateće objekte

Izgradnja terminala je delom finansirana bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 13,8 miliona evra, dok je Republika Srbija obezbedila 1,7 miliona evra.

izvor: https://www.mgsi.gov.rs/