Interaktivna Intralogistika

155

U oktobru ove godine počeo je sa radom Trasing Conveyors Intralogistički centar. Svakako je jedan od glavnih razloga za pokretanje Intralogističkog centra činjenica da kompanija Trasing Conveyors obeležava 40 godina rada na tržištu Srbije! Verujemo da je na ovaj način postavljena osnova za razvoj kompanije i u narednim decenijama.

Ideja za ovakav korak je proistekla iz matematike. Intralogistika ili automatizacija procesa je u suštini upravljanje vremenom. Svaki posao i branša kada se razloži na sastavne delove dolazi na pitanje vremena, glavnog resursa koji posedujemo. Isto važi za distribuciju, e-commerce, za proizvodne procese ili inženjering. Turizam, poljoprivreda, transport, logistika – sve je u osnovi pitanje vremena. Dakle, vreme je suštinska tema. Kod prve investicije u automatizaciju najskuplji deo je proces odlučivanja. Najskuplji je zato što najduže traje. To je vreme od ideje do stvaranja validne i celovite slike, parametara, cene, potrebnog vremena i načina kako da se investicija sprovede i implementira. Na našem tržištu to je u proseku vreme od 1 godine. Naglašavam da ovo važi samo za prvu investiciju, odnosno vreme u kome klijent-investitor nema dovoljno sopstvenih podataka ili iskustva da sagleda korist i poboljšanja koja bi mogla biti posledica ovakve investicije. Taj najskuplji deo procesa je vreme u kome investitor uglavnom luta bez dovoljno informacija, podrške i validnih podataka. Lutanje između sopstvenih ideja i planova, realnih mogućnosti, firmi sa kojima stupa u kontakt po tim pitanjima, youtube klipova, konkurentskih rešenja ili dobre prakse. Veoma često se nakon godinu dana truda nalazi i dalje na početku.

Ovaj proces je skup za obe strane. Mi kao integrator ulažemo vreme u analizu parametara, pronalaženje rešenja i edukaciju naših klijenata bez potvrde da ćemo taj rad kasnije moći da naplatimo. To unosi rizik u naš posao, a kao što smo rekli iznad, taj proces traje godinu ili više dana. Sa druge strane, naš klijent takođe gubi i taj gubitak je veoma vidljiv. Za sve vreme koje se utroši u traženju načina da se sprovede investicija klijentov proces neprestano teče i ako je loše postavljen on donosi gubitke na dnevnom nivou koji se jednostavno mogu sagledati. Više ljudi nego što je zaista potrebno, veća potrošnja energije kroz duži dnevni rad ili zastarelu opremu, nepotrebno hodanje operatera, zatim greške, oštećenja, povraćaji i drugo.

Naš posao je da klijentu izgradimo optimalan i efikasan proces. I zaista se trudimo da napravimo razliku, da kreiramo dodatnu vrednost i da je onda podelimo sa klijentom. Tradicija od 40 godina nam omogućuje da iz velike baze kupaca i odrađenih projekata možemo da izdvojimo i sagledamo važne parametre. Zato očekujemo da se ukupno vreme za sagledavanje prve investicije umanji sa 1 godine na 8 nedelja. Na taj način smo svakom budućem klijentu unapred dali vrednost veću nego što bi bilo 2,3 ili 5 procenata popusta na projekat ili opremu. Dali smo mu osnovu za brži razvoj sopstvene kompanije i obezbedili mu početnu prednost u odnosu na konkurenciju. Klijenti to lako uviđaju i tako se stvara poverenje na relaciji između integratora i investitora.

Cilj je da se klijentima prikaže jasan put koji bi trebao da se prođe, algoritam sa neophodnim koracima koje bi trebalo ispuniti određenim redom. Tako oni usvajaju alate za razmišljanje i analizu sopstvenih procesa, a zatim i za analizu mogućnosti sopstvenog razvoja. Prikazujemo i analiziramo intralogistički interfejs za ceo proces. Integracija tokova materijala sa tokom informacija i raspolaganje podacima u realnom vremenu bi bila tačna definicija.

Univerzalno formirane automatizovane linije pokrivaju 3 tehnologije, 10+ industrijskih oblasti, 25+ branši, 50+ procesa i 125+ podprocesa. Od proizvodnje preko skladištenja do distribucije. Hendlovanje primarnog, sekundarnog ili transportnog pakovanja, od kutije od 2 grama do palete od 2 tone. Od industrije hrane i pića, sportske i modne industrije, kozmetike, hemije i farmacije, auto industrije pa sve do robe široke potrošnje. Za potrebe e-commerca, retejla i distribucije, 3PL, kurirske dostave ili poštanskih delatnosti. Od istovara vozila i prijema robe, ASRS ili krosdokinga, komisioniranja, sortiranja, do kontrole, pakovanja i otpreme robe. Od dinamičkog merenja težine i zapremine, dinamičkog čitanja bar kodova, singulacije tereta, spajanja ili razdvajanja linija, vertikalnog i horizontalnog sortiranja, itd.

Upravljanje, kontrola i komunikacija je u realnom vremenu. Softver koji upravlja linijama komunicira sa WMS, WCS, MFC ili nekim drugim sistemom u realnom vremenu. Svi parametri se mogu pratiti takođe u realnom vremenu. Podaci su na raspolaganju za distribuciju i analizu, ponovo u realnom vremenu. To omogućuje pravovremene reakcije, kao i fleksibilnost za svakodnevni rad ili za promene i nadogradnju.

Sami događaji su bili priča za sebe. Bilo bi neukusno da mi dajemo ocene o događajima koje smo organizovali te to ostavljamo drugima da kažu. Ja bih samo dao nekoliko opštih informacija.

Ukupno su bila 3 događaja od kojih je jedan bio u koorganizaciji sa firmom Mark Log. Koncept i satnica su bili prilagođeni kompanijama koje smo zvali i njihovim branšama. Retail, E-commerce, Post and Courier Express. Mogu vam reći da je odziv kompanija koje smo pozvali da budu gosti na uvodnim događajima bio izuzetan. Skoro svi koji su pozvani su se odazvali tako da je dobar deo srpske privrede prošao u ta tri dana kroz intralogistički centar, od Pošte Srbije do Nelt-a kao najveće kompanije iz oblasti logistike kod nas.

Interaktivan rad i prezentacija transporta kutija i paleta direktno na automatizovanim linijama je bila osnova događaja. Pored toga bilo je gostujućih predavača, pa koristim ovu priliku da se zahvalim našim prijateljima iz Interroll-a koji su prikazali opcije za sortiranje i iz Beologistike koji su predstavili opcije za skladištenje. Posebno bih se zahvalio muzičkoj školi za posebne talente iz Ćuprije. Oni su organizovali gudački sekstet i izveli nekoliko numera na opšte zadovoljstvo svih prisutnih.

Činjenica je da smo mi u Srbiji uskraćeni za more mogućnosti za usavršavanje koje bi imali da živimo u Americi, Nemačkoj ili Holandiji. Tehnika i tehnologija su danas usko vezani za nauku, a ona ide napred velikom brzinom. Svakim danom smo sve dalje od razvijenog sveta zato što se promene brže događaju nego pre 10 godina, a mi ih ovde prihvatamo i usvajamo istim tempom kao i ranije. To nas u konačnom zbiru udaljava od cilja. Znanje dolazi kroz rad, u našem slučaju kroz projekte. Ako su projekti na niskom tehnološkom nivou teško je da se napreduje. Ne samo nama kao integratoru, jos više to važi za investitora. Na kraju to važi i za celi lanac snabdevanja.

Upravo zato verujemo da će Intralogistički centar doneti široki spektar koristi. Pomenuo bih neke od njih, a na prvom mestu je Edukacija. Za nas i za naše kupce, za inženjere i mlade stručnjake, za tržište u celini. Mi smo po ova znanja morali da idemo u svet, a sada ih možemo osvajati ili unapređivati kod nas. To će neminovno dovesti do sledeće koristi – Razvoj. Istraživanje i osvajanje novih tehnologija nam garantuje napredak. Zatim Ljudski resursi koji su danas možda i prva tema kod naših klijenata. Uz automatizovane procese mnogo je lakše obezbediti potreban broj operatera. Pre svega zato što ih je potrebno manje nego bez automatizacije, a onda zato što je posao lakši za njih. Zatim organizacija kvalitetnije after-sales podrške ili life-cycle procesa. Samoodrživost je takodje važna korist, kao i ušteda energije. Na kraju važan je i demografski faktor za celu zajednicu.