Gebrüder Weiss se oslanja na solarnu energiju u Beogradu

214

Prvi fotonaponski sistem u logistici Istočne Evrope / Ušteda CO2 od 41 tonagodišnje / U  planu je dalje širenje solarnih sistema za logističke terminale u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Gebrüder Weiss je napravio još jedan korak na putu ka klimatskoj neutralnosti: U septembru ove godine je ova međunarodna logistička kompanija pustila u rad svoj prvi fotonaponski sistem (PV) na lokaciji Dobanovci kod Beograda. Solarni sistem snabdeva logističku lokaciju zelenom strujom i omogućava, između ostalog, upotrebu električnih viljuškara. Ulaganje u obnovljivu solarnu energiju smanjuje godišnju emisiju CO2 filijale za 41 tonu. Istovremeno, na lokaciji je postavljena prva stanica za punjenje električnih vozila.

„Prelazak na solarnu energiju značajno je poboljšao našu ekološku ravnotežu. Kao prva Gebrüder Weiss lokacija u istočnoj Evropi, sada pokrivamo većinu naših energetskih potreba iz obnovljivih izvora. Višak električne energije isporučujemo u lokalnu električnu mrežu“, objašnjava Roland Raith, generalni direktor kompanije Gebrüder Weiss u Srbiji.

Gebrüder Weiss poseduje ukupno tri filijale u Srbiji sa 275 zaposlenih i nudi logističke usluge za različite industrije kao što su automobilska, elektronska, prehrambena i tekstilna. Roland Raith naglašava: „Naši klijenti sve više u svojim poslovnim procesima pridaju važnost održivom korišćenju resursa, što mi podržavamo“.

Fotonaponski sistem u Beogradu deo je nastojanja kompanije Gebrüder Weiss da do 2030. godine dostigne klimatsku neutralnost za sve svoje lokacije. Kompanija trenutno upravlja sa 25 fotonaponskih sistema u regionu Nemačke, Austrije i Švajcarske (D-A-CH region), koji godišnje uštede 1.286 tona CO2. Pored investicija u re gionu Nemačke, Austrije i Švajcarske, kompanija planira da u budućnosti izgradi solarne sisteme i na drugim lokacijama u istočnoj Evropi.