Cycle: Softverska rešenja za paketnu dostavu

80

Softverska rešenja za paketnu dostavu, iako spadaju među najmlađe po stažu u bogatom portfoliju preduzeća Cycle, su sakupila ozbiljan broj godina iskustva i primene u praksi u čak 11 kompanija na 7 teritorija.

2015. godine Cycle je započeo razvoj sistema koji je u produkciju ušao tokom 2016. godine kod prvog korisnika. Od tada je kroz brojne implementacije i situacije u praksi narastao
u zaokružen i sveobuhvatan informacioni sistem za paketnu dostavu, sposoban da odgovori najkompleksnijim zahtevima tržišta u ekspanziji i koji pokriva sve procese u kurirskim službama:

 • Host aplikacija za kreiranje pošiljaka, planiranje i upravljanje
 • Mobilna aplikacija za podršku i upravljanje procesima na terenu
 • Web aplikacija namenjena klijentima za kreiranje i praćenje pošiljaka
 • API za integraciju sa IS klijenata
 • Integracije sa hardverom
 • Mobilni uređaji
 • Telefoni
 • Mobilni štampači
 • Vage
OSNOVNI PROCESI KROZ HOST SISTEM
Kroz Call centar modul, pošiljke se mogu kreirati u sistemu pojedinačno ili masovno importom iz Excel-a. Pored pomenutih načina, pošiljke nastaju unosom klijenata kroz web
portal (Onlinebooking) ili integracijom koristeći API modul. Modul za planiranje omogućava dodelu pošiljaka vozačima za preuzimanje, kao i kasnije planiranje isporuka. Prilikom
planiranja dostave se koriste brojni alati razvijeni za automatizaciju procesa:

 • baza ulica i adresa i pripadnost rutama
 • sistemi za geokodiranje i određivanje pripadnosti zonama dostave
 • dinamičko rutiranje

Ceo proces pokriven je generisanjem kompletne transportne dokumentacije u vidu štampe dostavnih lista, linijskih manifesta, putnih naloga…

U skladištu su pokriveni procesi razduženja:

 • istovara i razduženja robe
 • razduženje novca
 • razduženje dokumentacije

Takođe propraćeni štampom interne dokumentacije za razduženja. Procesi su integrisani sa vagama, kamerama, sortirkama. Takođe su pokriveni i procesi zaduženja kurira , odnosno
utovari sa zaduženom robom, novcem i dokumentacijom. Srce sistema predstavlja pošiljka sa svim detaljima koji omogućavaju logističko praćenje, praćenje toka novca i statusi.

Beleženjem svake statusne promene automatski kroz korake sistema, obezbeđen je potpuni Track & Trace sistem i potpuno praćenje procesa od nastanka pošiljke do naplate
usluge.

MOBILNA APLIKACIJA

Mobilna android aplikacija je zasnovana na kontroli svakog koraka skeniranjem na nivou koleta ili pošiljke sa sledećim funkcionalnostima:

 • Preuzimanje→ Pojedinačno/Grupno preuzimanje
 • Štampa nalepnica na mobilnim štampačima
 • Evidencija naplate usluge od pošiljaoca
 • Fotografisanje
 •  Istovar
 • Utovar
 • Isporuka
 • Pojedinačna/Grupna
 • Evidencija naplate otkupnine/usluge
 • Fotografisanje

WEB APLIKACIJA

Onlinebooking je deo sistema okrenut klijentima. Klijentima omogućava unos pošiljaka i praćenje svih statusa sa sledećim mogućnostima:

 • Security i logovanje klijenta
 • Unos pošiljke od strane klijenta
 • Štampa nalepnica
 • Import iz Excel-a
 • Pretraga pošiljaka
 • Export u Excel
 • Praćenje statusa pošiljaka
 • Log statusa
 • Upravljanje adresama
API

Omogućeno je povezivanje sa informacionim sistemima partnera kroz standardni API modul koji se isporučuje sa samim sistemom.

Poslednjih godina sa rastom E-commerce-a, sam proces paketne dostave je postao nezamisliv bez mogućnosti potpune digitalizacije i povezivanja svih činilaca u jedan neprekidni tok informacija. Cycle API modul podržava najsavremenije tehničke i funkcionalne standarde za povezivanje uz bogatu podršku kroz detaljnu dokumentaciju i pomoć support tima.

OBRAČUNI I FINANSIJE

Bez automatizovanih obračuna cena i procesa fakturisanja ceo sistem nije zaokružen.
Cycle sistemi za paketnu dostavu omogućavaju:

 • Definisanje cenovnika usluga podizvođača po nekoliko različitih modela (kilometraža, broj dostava, kilaža…)
 • Automatsko obračunavanje troškova podizvođača
 • Automatizovana izrada specifikacija za fakturisanje podizvođača

Sa druge strane kao podrška procesu fakturisanja i naplate, podržano je:

 • Definisanje cenovnika usluga prema klijentima za osnovne i dodatne usluge
 • Automatsko obračunavanje cena osnovnih i dodatnih usluga
 • Automatizovana izrada izlaznih faktura sa pratećim specifikacijama

Pored navedenog potpuno je podržana fiskalizacija i izdavanje fiskalnih računa prilikom naplate usluga na terenu od strane vozača.

Posebna pažnja posvećena je procesima sa otkupninama (cash on delivery COD), od precizne evidencije naplate od primaoca, preko razduženja vozača do generisanja specifikacija i automatizacije uplate ka klijentima.