6 koraka za efikasne skladišne procese

137

Uvođenje efikasnih skladišnih procesa ključno je za uspešno poslovanje u današnjem savremenom okruženju. Kompanija Ekotehnika, kao ekskluzivni distributer Linde Material Handling za Srbiju, identifikovala je šest ključnih koraka koji mogu značajno unaprediti skladišne operacije i povećati ukupnu produktivnost.

Moderni intralogistički procesi se suočavaju sa sve većim izazovima: online maloprodaja i personalizovana masovna proizvodnja generišu sve veće obime i dovode do sve fragmentiranijih procesa. Savršeno strukturirani procesi su esencijalni kako bi se ispunili ovi
zahtevi. Ključni element za stvaranje efikasnog, kontinuiranog protoka materijala je sveobuhvatno razumevanje svih intralogističkih procesa, od prijema robe preko skladištenja
i snabdevanja proizvodnje, kao i otpreme.

Zahvaljujući našem obimnom stručnom znanju o hardveru, Linde Material Handling ima duboko razumevanje svih relevantnih procesa protoka materijala. Ovo detaljno poznavanje
procesa omogućava integrisane optimizacije, čija efikasnost nije zavisna od specifičnog rešenja za viljuškar. Ključni faktor efikasnog dizajna procesa je inteligentna automatizacija, od pojedinačnog koraka procesa do kompletnog protoka materijala. Ovu osnovu postavljamo putem stručnih saveta, koji precizno analiziraju trenutnu situaciju na terenu i razvijaju individualno prilagođeno rešenje iz postojećih komponenti sistema.

ŠEST KORAKA KA EFIKASNOSTI

Moderne intralogistike se oslanjaju na dobro strukturirane i precizno planirane tokove materijala. Materijalni tokovi intralogistike jedne kompanije obično uključuju šest odvojenih
koraka procesa, čije specifične zahteve nude niz potencijalnih optimizacija.

1. PRIJEM ROBE

Svaki interni materijalni tok počinje istovarom robe na području prijema robe. Nekorektno planirano ili loše organizovano područje prijema robe može dovesti do značajnih poremećaja u toku procesa. Područje prijema robe je mesto gde se roba istovara, proverava, sortira, označava i priprema za dalji transport do privremenog skladišta ili proizvodnje. Kratko vreme obrade, mali zahtevi za prostorom, minimalno angažovanje zaposlenih i visok kvalitet procesa su ključni kriterijumi za uspeh ovog koraka.

2. SKLADIŠTENJE

Skladište je srce svih internih procesa. Idealno, ono optimalno koristi dostupnu skladišnu površinu i omogućava efikasno skladištenje različitih vrsta i veličina robe. Jedinične
terete treba brzo i pouzdano transportovati do određenih skladišnih i transfernih područja. Kratko vreme protoka, transparentni procesi i visok nivo fleksibilnosti tokom skladištenja
su sve karakteristike dobro organizovanog skladišta.

3. SNABDEVANJE PROIZVODNJE

Dovesti materijal i robu na pravo mesto u pravo vreme je centralni cilj efikasnog snabdevanja proizvodnje. Bez obzira da li je automatizovano ili ručno, materijali se mogu dostaviti u proizvodnu oblast, posebno na montažne linije, koristeći različite koncepte koji koriste različitu tehnologiju, skladišne faze ili organizaciju procesa. Idealno, ovo stvara inteligentno, kontrolisano i kontinuirano kretanje robe sa minimalnom potrošnjom
energije i troškovima.

4. PRIPREMA NARUDŽBINA

Efikasni procesi pripreme narudžbina imaju potencijal da primetno unaprede konkurentnost kompanije. Materijali i roba moraju brzo i efikasno biti kombinovani iz određenog
opsega i pripremljeni za pravovremenu isporuku. Narudžbina za pripremu se prenosi komisioneru u obliku analognih ili digitalnih listi za pripremu. U ovom slučaju, komisioner može biti osoba ili automatizovani viljuškar. Da bi se u potpunosti iskoristio ekonomski potencijal faze pripreme narudžbina, procesi pripreme moraju biti brzi, precizni i transparentni.

5. OTPREMA

Otprema je tesno povezana sa pripremom narudžbina. Proizvodi i roba moraju biti konsolidovani i grupisani u jedinice spremne za otpremu kako bi se omogućila najveća moguća standardizacija skladištenja i transporta. Postoji niz opcija za automatizaciju dizajniranja ovih procesa kako bi se efikasnije organizovali i smanjili troškovi transporta i otpreme. Pravilni sistemi upravljanja skladištem čine sve tokove robe i materijala
transparentnijim i optimizuju kontrolu.

6. IZLAZ ROBE

Područje izlaza robe je mesto gde roba čeka na otpremu iz skladišta. Nakon konačne provere identiteta i kvaliteta, pojedinačni paketi se kombinuju i pozicioniraju na prostoru za
pripremu pošiljke. U nekim slučajevima, spoljna roba sa nepoznatim sadržajem takođe mora biti integrisana u pošiljke. Čak i najmanje greške na području otpreme robe mogu dovesti do potpunog zaustavljanja celokupnog lanca procesa. Brz, dobro organizovan i transparentan tok robe je ključan u ovoj fazi.